Norsk kunstnerleksikon er et av fire leksikon som er publisert på nett av Foreningen Store norske leksikon. Verket ble utgitt på papir i fire bind av Universitetsforlaget fra 1982 til 1986, og ble publisert på nett 2013-2015 på nkl.snl.no. Leksikonet blir ikke oppdatert. Alt innhold er uforandret fra papirutgaven som ble utgitt fra 1982 til 1986. Hele artikkelen

Ny artikkel