Bruk norske fagbegreper

Artikkelstart

Som nasjonalleksikon sørger vi for at basisen i det norske kunnskapsuniverset blir formulert på norsk. Store norske leksikon omtaler de viktigste begrepene i alle fag – på norsk. Vi skal være en garantist for å videreutvikle det norske fagspråket og de norske fagtermene. Derfor skal alle oppslagsord være på norsk.

  • Om du mener oppslagsordet (tittelen) skal være på andre språk enn norsk, må du diskutere det med redaktøren.
  • Bruk «også kjent som» i faktaboksene for å angi oversettelser til andre språk (engelsk, latin, tysk, fransk, gresk, eller andre språk)
  • Artiklene skal skrives på norsk. Det betyr også at begreper i løpende tekst normalt skal oversettes til norsk. Tilsvarende begrep på fremmedspråk kan settes i etterfølgende parentes dersom dette letter forståelsen. Eksempel: Hurtigbuffer (cache) er en lagerenhet i en datamaskin som fungerer som et mellomlager

Vi er avhengige av at folk finner oss gjennom søkeordene de bruker, men også at de forstår innholdet i artiklene. Når stadig flere fag blir formidlet og undervist i på engelsk, oppstår et gap mellom fagspråk og språket folk flest kan. At engelske fagtermer oversettes til norsk er et viktig virkemiddel for økt forståelse. Et lett lesbart språk er et annet virkemiddel.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.