SNL og medlemskap i NFFO

Artikkelstart

For å bli medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening kreves det at du har publisert minst 200 000 tegn eller minst 100 sider i en trykket bok.

Å skrive artikler i Store norske leksikon kan gi deg rett til medlemskap. Tekst som teller for NFFO er utgivelser som har hatt redaksjonell behandling, og som består av minst 6 000 tegn i samme verk.

Til sammen må du ha publisert 200 000 tegn for å kunne søke penger fra NFFO. Dersom du har skrevet minst 6 000 tegn i verket Store norske leksikon, kan dette telle med. Har du skrevet 200 000 tegn i leksikonet, er dette alene nok til å søke NFF om medlemskap.

Leksikonforfattere kan også søke om prosjektstipend og reisestipend fra NFFO på grunnlag av artiklene i Store norske leksikon.

Er leksikonartikler redaksjonelt behandlet?

NFFO krever at «Bare verk som har vært gjennom en dokumentert redaksjonell kvalitetskontroll (forlag, redaksjonskomité, tidsskrift- eller skriftserieredaksjon), kan automatisk godkjennes.»

Det gjelder SNL fordi vi har en redaksjon som gjennomgår tekstene du publiserer.

Hva teller som elektronisk publisering?

NFF definerer en utgivelse som en tekst som er «brakt i handelen, eller på annen måte er spredt blant allmennheten. Elektronisk publisering via nettverk anses som utgivelse dersom allmennheten har tilgang til verket. [...] Elektroniske utgivelser må ha permanent tilgjengelighet og normalt være knyttet til en institusjon som har publisering overfor allmennheten som et vesentlig formål ved sin virksomhet.»

Alt dette er i tråd med måten SNL er publisert på.

Hva slags gjenbruk må jeg merke artiklene mine med?

Sist, men ikke minst, sier NFFO: «Utgivelser som publiseres på måter som ikke genererer kollektive vederlagsmidler, kvalifiserer ikke for medlemskap, stipend eller som kvittering for prosjektstipend.»

I SNL betyr det at du må lisensiere artiklene dine med begrenset gjenbruk om du skal kunne søke medlemsskap i NFFO.

Kan jeg søke på bakgrunn av gamle artikler?

Dersom du har skrevet om gamle artikler, kan det også telle. NFFO sier at «Revisjoner av tidligere utgitte verk beregnes normalt til 30 av omfanget av den reviderte utgaven. Ved revisjon av elektroniske publikasjoner må det gjøres rede for hvilke endringer som er gjort

I SNL teller vi hvor mange tegn du har skrevet. Det betyr at du både kan legge ved historikken for enkeltartikler, der det står hvor mye du har gjort, og et totaltall for hvor mange tegn du har skrevet.

Ekstern lenke