UiT Norges arktiske universitet i Store norske leksikon

Logo og navnetrekk

Artikkelstart

UiT Norges arktiske universitet er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved UiT Norges arktiske universitet.

  • 48 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt UiT Norges arktiske universitet
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 88 fagområde og 9 910 artiklar
  • 7 430 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til UiT.

Les mer om universiteta si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 22.09.2021.

Fagansvarlege ved UiT Norges arktiske universitet

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Biologi

Historie

Jus

Medisin og helse

Realfag

Religion og filosofi

Samfunn

Språk og litteratur

Teknologi og industri

Økonomi og næringsliv

Fagmedarbeidarar ved UiT Norges arktiske universitet

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved UiT Norges arktiske universitet