Vilkår for honorert materiale på snl.no

Ved levering av tekstbidrag mot honorar til leksikon eid av Foreningen Store norske leksikon (Foreningen SNL) gjelder, i tillegg til allmenne vilkår ved publisering på snl.no, følgende: 

1.1    Forfatteren forplikter seg til å levere tekstbidrag som avtalt med redaktører i Foreningen SNL. Bidragene skal utarbeides etter de retningslinjer som gis av Foreningen SNL.

 1.2    Utover tekstbidraget kan forfatteren levere forslag til bilder og illustrasjoner, samt tilhørende billed- og figurtekst, etter nærmere avtale med Foreningen SNL. Honorar for dette avtales særskilt med forfatteren.

 1.3    Leverer ikke forfatteren sine bidrag til snl.no i henhold til denne avtalen, kan Foreningen SNL gi forfatteren en rimelig tidsfrist til å oppfylle avtalen. Dersom forfatteren ikke leverer avtalt bidrag innen denne frist, kan Foreningen SNL selv heve avtalen.

2.1  Forfatteren velger om egne tekster skal publiseres under lisens for fri eller begrenset gjenbruk. Ved fri gjenbruk gjelder punktene som beskrevet i punkt 1.6a i allmenne vilkår. Ved begrenset gjenbruk gjelder følgende punkter i tillegg:

 2.1.1   Ved viderelisensiering av bidrag til ikke-kommersielle samarbeidspartnere har forfatteren ikke krav på særskilt vederlag.

 2.1.2   Som engangshonorar for utnyttelse av bidrag i kommersielle produkter utenfor Foreningen SNL virksomhet, betales et tillegg på 25 % av den tegnsats som gjelder på utnyttelsestidspunktet.

2.1.3   Foreningen SNL har rett til å utnytte hele eller deler av forfatterens bidrag i markedsføring av dets utgivelser uten særskilt vederlag til forfatteren.

2.1.4   Forfatteren har ikke lov til å gjenbruke honorerte bidrag i produkter som er i direkte konkurranse med Foreningen SNL sine utgivelser uten at særskilt godkjennelse fra Foreningen SNL foreligger.

2.1.5   Ved gjenbruk av honorerte tekster i andre sammenhenger enn på snl.no, skal det merkes tydelig at disse tekstene også er publisert på snl.no.

2.1.6   Vilkår for annen utnyttelse av bidraget enn det som følger av avtalen – herunder honorar – avtales særskilt mellom forfatteren og redaktørene i snl.no.

 3.1 Tekstbidrag honoreres etter egen avtale mellom tekstforfatter og Foreningen SNL. For fagansvarlige inngår dette i kontrakt om fagansvar.

3.2 For levering av enkeltartikler gjelder følgende:

 3.2.1 Den avtalte godtgjørelse for bidrag kan betales på to måter. A) Som næringsinntekt utbetales godtgjørelsen i forbindelse med redaksjonens månedlige lønnsutbetaling. B) Mot faktura betales godtgjørelsen i tråd med frist på minimum to uker etter levering av faktura. Faktura kan ikke leveres før partene er enige om at bidraget er levert.

3.2.2   Dersom Foreningen SNL beslutter at forfatterens bidrag ikke skal publiseres som forutsatt, kan forfatteren likevel kreve honorar dersom bidraget er i tråd med inngått avtale.

Dersom forfatteren ikke oppfyller sin del av avtalen, jf. 1.3, er ikke Foreningen SNL forpliktet til å utbetale avtalt honorar.

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.