Vilkår for publisering av bidrag på snl.no

Ved å registrere deg som bruker i Store norske leksikon, godkjenner du vilkårene for publisering av bidrag hos oss. Vilkårsteksten finnes også i en forkortet utgave. Det gjelder egne tilleggsvilkår for honorerte bidrag.

Følgende vilkår gjelder ved publisering av bidrag; inklusive tekster, tekstredigeringer, bilder, multimedia og kommentarer samt ved innsending av slike bidrag med sikte på publisering, i leksikon eid av Foreningen SNL. Dette omfatter Store norske leksikon, Store medisinske leksikon og Norsk biografisk leksikon, disse er videre omtalt samlet som snl.no. 

1.1. Du er ansvarlig for kommentarer, tekstbidrag, bilder og multimedia som du publiserer eller sender inn for publisering på snl.no. Ved å sende inn materiale på snl.no garanterer du at du har rett til å publisere innholdet og at bruk av dette på snl.no ikke vil krenke rettighetene til en tredjepart.

1.2.  Som bruker på snl.no må du bidra under fullt navn. Redaksjonen forbeholder seg retten til å slette brukere som ikke skriver under fullt navn, samt bidrag innsendt fra slike brukere.

1.3.  Alle bidrag på snl.no merkes automatisk med forslagsstillers/bidragsyters navn, og er synlige for alle lesere av leksikonet i artiklenes historikk. Alle kommentarer merkes også med bidragsyters navn.

1.4.  Nye artikler publiseres med opphavspersonen som forfatter.  Hvis andre enn forfatteren reviderer en eksisterende artikkel, vil disse bli oppført som medforfatter dersom revisjonen utgjør en substansiell endring i tekstinnhold. Forfatteren som har bidratt mest til artikkelen føres som førsteforfatter.

1.5. Ved å publisere materiale på snl.no gir du Foreningen SNL en royalty-fri, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv lisens til å publisere, redigere, oversette og distribuere materialet.

1.5a  Retten til å redigere gjelder både innholdsmessige og strukturelle endringer. Innsendte tekster kan deles opp, samskrives med andre tekster, kuttes og bygges videre på av andre forfattere. Alle versjoner av en tekst forblir synlige i artiklenes historikk, merket med bidragsyternes navn.

1.5b  Materialet kan vises alene eller som del av andre arbeider, i alle utgivelser fra Foreningen SNL  .

1.5c  Foreningen SNL leksikon skal påse at forfatterens ideelle interesser blir ivaretatt uansett utgivelseform og –medium.

1.6.   Som bidragsyter kan du velge om du vil publisere materialet under fri gjenbruk eller begrenset gjenbruk. Ved tekstbidrag til artikler som allerede er publisert, hvor den opprinnelige forfatteren også skal bli stående som medforfatter, tas det hensyn til lisensen som førsteforfatter publiserer under.

1.6a   Lisensen for fri gjenbruk i leksikonet er Creative Commons-lisensen CC-BY-SA 3.0. Artikler med fri lisens kan gjenbrukes, kopieres, endres og videreformidles av andre, så lenge de krediterer deg som opphavsperson samt republiserer med den samme lisensen.

1.6b   Begrenset gjenbruk vil si at du som opphavsperson gir Foreningen SNL rett til å publisere bidraget i alle sine utgivelser, og til å viderelisensiere materialet til sine samarbeidspartnere. Andre aktører utover dette har ikke rett til å gjengi innholdet uten særskilt avtale med deg. 

1.7.  Du beholder retten til å gjenbruke alt ikke-honorert materiale du har publisert på snl.no, uavhengig av gjenbrukstype. For honorerte bidrag publisert under begrenset gjenbruk gjelder egne vilkår.

1.8.  Du kan ikke publisere innhold som krenker andres personvern, er ulovlig, eller er ærekrenkende, truende eller hatefullt overfor en person eller gruppe.

1.9.  Du kan ikke bruke snl.no som plattform for å spre propaganda eller reklame, eller for andre kommersielle formål.

1.10.  Foreningen SNL har ingen forpliktelser til å publisere innsendte bidrag. Bidrag som bryter med redaksjonelle retningslinjer vil normalt bli avvist. Fram til bidrag er evaluert vil de bli liggende synlig for innloggede brukere. Forkastede endringsforslag vil også være synlige i artiklenes historikk.

1.11.  Foreningen SNL  forbeholder seg retten til å fjerne kommentarer, og materiale (som tekst og bilder) innsendt av brukerne. Foreningen SNL forbeholder seg også retten til å utvise brukere fra sine nettsider.

2.1  Med unntak av lisensiering til tredjemann (beskrevet i punkt 1.6b) kan ikke Foreningen SNL overdra sine rettigheter etter denne avtale uten samtykke fra bidragsyter, med mindre rettighetene inngår i en forretning eller en forretningsavdeling og overdras sammen med den. Overdrageren vedblir å være ansvarlig for at avtalen med bidragsyter blir oppfylt.

3.1   Oppstår det tvist mellom Foreningen SNL og bidragsyter, skal tvisten først søkes løst i forhandlinger. Oppnås ikke enighet innen seks – 6 – uker etter at partene har bedt om forhandlinger, skal tvisten løses i den tvisteløsningsnemnd som er nedsatt av Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

3.2   Oslo tingrett vedtas som verneting.

Dersom du mener det ligger materiale på snl.no som bryter med opphavsretten, kan du varsle redaksjonen på e-post redaksjonen@snl.no. Redaksjonen forplikter seg til å følge opp slike varsler og slette innhold som beviselig bryter med opphavsretten.

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.