Ved å registrere deg som bruker på snl.no, godtar du disse vilkårene for bidragsytere. 

Dette innebærer at:

  • Du må bidra under fullt navn.
  • Du er ansvarlig for alle bidrag du publiserer på snl.no.
  • Leksikonskriving er samarbeid. I Store norske leksikon skriver du videre på artikler som andre har begynt på, og andre skriver videre på de bidragene du kommer med.
  • Tekstene dine vil bli redigert og andre vil kunne omformulere det du har skrevet. Alle endringer er synlig i artiklenes historikk, slik at det kommer tydelig fram hva du har bidratt med.
  • Alle forslag til endringer i eksisterende artikler og forslag til nye artikler vil vurderes av fagansvarlig eller redaktør før de eventuelt publiseres.
  • Når du skriver nye artikler eller gjør substansielle endringer i artikler vil du bli ført opp som forfatter/medforfatter.
  • Du kan velge om du vil publisere materialet med fri gjenbruk eller begrenset gjenbruk.
  • Du beholder retten til å gjenbruke alt ikke-honorert materiale du har publisert på snl.no.
  • Foreningen SNL har ingen forpliktelser til å publisere innsendte bidrag.

Dette er en forenklet utgave av vilkårene for bidragsytere. Den komplette vilkårsteksten finnes her.

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.