Fagansvarlige og forfattere kan fylle ut feltet «Akademisk tittel» under Innstillinger. Akademisk tittel blir vist sammen med institusjonstilknytning og navn.

Rediger tittelen din

Bare bruk relevante, akademiske titler

Den akademiske tittelen din blir vist på profilsidene dine og i fagansvarligsignaturen under artiklene.

Eksempler: «professor i engelsk», «forsker», «førsteamanuensis i geologi», «overlege i gynekologi», «professor emeritus».

Bruk bare akademiske titler, ikke titler av typen «ingeniør», «hovedfag i arabisk» eller lignende.

Du skal bare fylle ut tittelfeltet dersom dette er relevant for emnene du er fagansvarlig for, ellers lar du det stå blankt og forklarer den faglige bakgrunnen din i profilteksten.