Alle skal ha like muligheter til å bruke Store norske leksikon. Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi skal

  • Tilfredsstille de fleste AAA-krav og alle AA-krav i WCAG 2.0
  • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted som er universelt utformet
  • Kommunisere klart og forståelig, vi prioriterer særlig å gjøre starten av artiklene så enkle å forstå som mulig

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

  • Informasjon og brukergrensesnitt skal kunne oppfattes av alle brukere.
  • Brukerne skal kunne navigere på nettstedet og betjene grensesnittet. All tekst og bilder skal kunne forstørres. Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
  • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
  • Nettstedet skal være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse.
  • Innholdet skal være kompatibelt med nåværende og fremtidig hjelpemiddelteknologi.
  • Vi retter opp WCAG-feil fortløpende når vi oppdager dem.

Innhold som ikke er tilgjengelig for alle

Vi har noen bilder med forklarende tekster som ikke er tilpasset skjermlesere. Et eksempel er artikkelen om musklene.

Vi har som prinsipp at all informasjon som finnes i bilder også er tilgjengelig i tekst. Bildene som viser hvor musklene er i kroppen finnes også i tekstversjon i artiklene om hver enkelt muskel.

Ta kontakt

Finner du noe på snl.no som ikke er tilgjengelig nok? Ta kontakt med redaksjonen.