Meteorologisk institutt i Store norske leksikon

logo
Av .

Meteorologisk institutt er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Meteorologisk institutt.

  • 6 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Meteorologisk institutt
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 21 fagområde og 960 artiklar
  • 1 476 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til MET.

Oversynet er oppdatert 22.10.2020.

Fagansvarlege ved Meteorologisk institutt

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Realfag

Fagmedarbeidar ved Meteorologisk institutt

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.