logo
logo
Av .

Meteorologisk institutt er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Meteorologisk institutt.

  • 7 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Meteorologisk institutt
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 21 fagområde og 812 artiklar
  • 2 359 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til MET.

Oversynet er oppdatert 09.03.2024.

Fagansvarlege ved Meteorologisk institutt

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Realfag

Fagmedarbeidarar ved Meteorologisk institutt

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Les meir i Store norske leksikon