Meteorologisk institutt i Store norske leksikon

logo
logo
Av .

Artikkelstart

Meteorologisk institutt er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Meteorologisk institutt.

  • 7 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Meteorologisk institutt
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 21 fagområde og 808 artiklar
  • 1 955 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til MET.

Oversynet er oppdatert 25.08.2022.

Fagansvarlege ved Meteorologisk institutt

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Realfag

Fagmedarbeidarar ved Meteorologisk institutt

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.