Meteorologisk institutt i Store norske leksikon

logo
Av .

Meteorologisk institutt er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Meteorologisk institutt.

  • 6 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Meteorologisk institutt
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 21 fagområde og 960 artiklar
  • 1 476 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til MET.

Oversynet er oppdatert 22.10.2020.

Fagansvarlege ved Meteorologisk institutt

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Realfag

Fagmedarbeidar ved Meteorologisk institutt

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved Meteorologisk institutt