Logo

Universitetet i Agder er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Universitetet i Agder.

  • 29 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Universitetet i Agder
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 47 fagområde og 2 430 artiklar
  • 669 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til UiA.

Les mer om universiteta si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 09.03.2024.

Fagansvarlege ved Universitetet i Agder

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Biologi

Historie

Jus

Kunst og estetikk

Musikk

Realfag

Religion og filosofi

Samfunn

Språk og litteratur

Teknologi og industri

Økonomi og næringsliv

Fagmedarbeidarar ved Universitetet i Agder

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved Universitetet i Agder

Les meir i Store norske leksikon