Universitetet i Agder i Store norske leksikon

Artikkelstart

Universitetet i Agder er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Universitetet i Agder.

  • 25 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Universitetet i Agder
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 35 fagområde og 2 660 artiklar
  • 514 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til UiA.

Les mer om universiteta si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 01.01.2022.

Fagansvarlege ved Universitetet i Agder

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Biologi

Historie

Jus

Kunst og estetikk

Medisin og helse

Musikk

Realfag

Religion og filosofi

Samfunn

Språk og litteratur

Økonomi og næringsliv

Fagmedarbeidarar ved Universitetet i Agder

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved Universitetet i Agder