NTNUs logo

NTNU er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved NTNU.

  • 128 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt NTNU
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 599 fagområde og 10 382 artiklar
  • 5 329 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til NTNU.

Les mer om universiteta si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 09.03.2024.

Fagansvarlege ved NTNU

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Biologi

Historie

Kunst og estetikk

Medisin og helse

Musikk

Realfag

Religion og filosofi

Samfunn

Språk og litteratur

Teknologi og industri

Økonomi og næringsliv

Fagmedarbeidarar ved NTNU

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved NTNU

Les meir i Store norske leksikon