logo
logo
Av .

Nord universitet er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Nord universitet.

  • 21 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Nord universitet
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 281 fagområde og 3 638 artiklar
  • 1 093 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til Nord.

Les mer om universiteta si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 09.03.2024.

Fagansvarlege ved Nord universitet

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Biologi

Kunst og estetikk

Medisin og helse

Samfunn

Sport og spel

Teknologi og industri

Økonomi og næringsliv

Fagmedarbeidarar ved Nord universitet

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved Nord universitet

Les meir i Store norske leksikon