Nord universitet i Store norske leksikon

logo
Av .

Artikkelstart

Nord universitet er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Nord universitet.

  • 13 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Nord universitet
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 50 fagområde og 1 104 artiklar
  • 338 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til Nord.

Les mer om universiteta si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 22.09.2021.

Fagansvarlege ved Nord universitet

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Biologi

Kunst og estetikk

Medisin og helse

Teknologi og industri

Økonomi og næringsliv

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved Nord universitet