OsloMet i Store norske leksikon

OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA
Logo av . Gjengitt med tillatelse

OsloMet – storbyuniversitetet er ett av medlemmene i Foreningen Store norske leksikon, og mange av de fagansvarlige i leksikonet er ansatte ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  • 24 fagansvarlige og fagmedarbeidere i leksikonet er tilknyttet OsloMet – storbyuniversitetet
  • Disse fagansvarlige har ansvar for 42 fagområder og 3696 artikler
  • I tillegg er/var 28 artikkelforfattere i leksikonet knyttet til universitetet. Disse har skrevet til sammen 851 artikler.

Les mer om universitetens rolle i Store norske leksikon.

Oversikten er oppdatert 19.05.2019.

Fagansvarlige ved OsloMet – storbyuniversitetet

En fagansvarlig er en håndplukket ekspert som har ansvar for ett eller flere fagområder i leksikonet.

Fagmedarbeidere ved OsloMet – storbyuniversitetet

En fagmedarbeider er en håndplukket fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalgte fagområder.

Forfattere av enkeltartikler

Lista viser andre som er / har vært knyttet til OsloMet – storbyuniversitetet og som har skrevet én eller flere artikler for leksikonet.

Oversikten er ikke komplett.

Et utvalg gode artikler skrevet av fagfolk ved OsloMet – storbyuniversitetet