Logo
Logo
Av .

OsloMet – storbyuniversitetet er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  • 36 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt OsloMet – storbyuniversitetet
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 313 fagområde og 4 600 artiklar
  • 1 848 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til OsloMet.

Les mer om universiteta si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 09.03.2024.

Fagansvarlege ved OsloMet – storbyuniversitetet

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Biologi

Historie

Kunst og estetikk

Medisin og helse

Musikk

Religion og filosofi

Samfunn

Teknologi og industri

Fagmedarbeidarar ved OsloMet – storbyuniversitetet

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved OsloMet – storbyuniversitetet

Les meir i Store norske leksikon