Logo
Logo
Av .

Høgskulen på Vestlandet er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Høgskulen på Vestlandet.

  • 30 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Høgskulen på Vestlandet
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 29 fagområde og 1 120 artiklar
  • 570 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til HVL.

Les meir om universiteta og høgskulane si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 09.03.2024.

Fagansvarlege ved Høgskulen på Vestlandet

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Historie

Jus

Medisin og helse

Musikk

Realfag

Religion og filosofi

Samfunn

Sport og spel

Språk og litteratur

Teknologi og industri

Fagmedarbeidarar ved Høgskulen på Vestlandet

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved Høgskulen på Vestlandet

Les meir i Store norske leksikon