NMBU i Store norske leksikon

logo
logo
Av .

Artikkelstart

NMBU er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved NMBU.

  • 22 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt NMBU
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 309 fagområde og 1 606 artiklar
  • 735 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til NMBU.

Les mer om universiteta si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 01.09.2022.

Fagansvarlege ved NMBU

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Biologi

Historie

Medisin og helse

Realfag

Samfunn

Teknologi og industri

Fagmedarbeidar ved NMBU

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved NMBU

Les meir i Store norske leksikon