Universitetet i Oslo i Store norske leksikon

Logo av . Gjengitt med tillatelse

Universitetet i Oslo er ett av medlemmene i Foreningen Store norske leksikon, og mange av de fagansvarlige i leksikonet er ansatte ved Universitetet i Oslo.

  • 139 fagansvarlige og fagmedarbeidere i leksikonet er tilknyttet Universitetet i Oslo
  • Disse fagansvarlige har ansvar for 483 fagområder og 26909 artikler
  • I tillegg er/var 327 artikkelforfattere i leksikonet knyttet til universitetet. Disse har skrevet til sammen 18434 artikler.

Les mer om universitetens rolle i Store norske leksikon.

Oversikten er oppdatert 16.10.2018.

Fagansvarlige ved Universitetet i Oslo

En fagansvarlig er en håndplukket ekspert som har ansvar for ett eller flere fagområder i leksikonet.

Fagmedarbeidere ved Universitetet i Oslo

En fagmedarbeider er en håndplukket fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalgte fagområder.

Forfattere av enkeltartikler

Lista viser andre som er / har vært knyttet til Universitetet i Oslo og som har skrevet én eller flere artikler for leksikonet.

Oversikten er ikke komplett.

Et utvalg gode artikler skrevet av fagfolk ved Universitetet i Oslo