Universitetet i Oslo i Store norske leksikon

Artikkelstart

Universitetet i Oslo er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Universitetet i Oslo.

  • 172 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Universitetet i Oslo
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 547 fagområde og 24 784 artiklar
  • 18 836 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til UiO.

Les mer om universiteta si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 22.09.2021.

Fagansvarlege ved Universitetet i Oslo

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Biologi

Historie

Jus

Kunst og estetikk

Medisin og helse

Musikk

Realfag

Religion og filosofi

Samfunn

Språk og litteratur

Teknologi og industri

Økonomi og næringsliv

Fagmedarbeidarar ved Universitetet i Oslo

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved Universitetet i Oslo