Last ned i høy oppløsning
Store norske leksikon (Lisens CC BY-SA)
.
Lisens: fri

Store norske leksikon er et gratis og fritt tilgjengelig oppslagsverk skrevet av fagfolk, og innholdet er vitenskapelig fundert.

Store norske leksikon er eid av den ideelle organisasjonen Foreningen Store norske leksikon. Vår visjon er at nordmenn skal finne kunnskap av høy kvalitet fritt tilgjengelig på nett.

Én utgiver, fire leksika

Foreningen SNL gir ut fire frie oppslagsverk på nett:

Store norske leksikon

Store norske leksikon er hovedleksikonet til Foreningen SNL. Det tar for seg alle temaer og fagområder, og oppdateres og forvaltes av fagfolk hver dag, året rundt. Som leser kan du foreslå endringer til artiklene og stille spørsmål i kommentarfeltet. Store norske leksikon har en rik historie og bygger på en norsk leksikontradisjon som er over hundre år gammel. Artiklene ble tidligere kun skrevet på riksmål / bokmål, men i dag skrives artikler også på nynorsk.

ISSN-nummer 2464-1480.

Store medisinske leksikon

Store medisinske leksikon er Norges største medisinske oppslagsverk. Det er skrevet for både helsepersonell og pasienter. SML blir oppdatert av leger og medisinske eksperter. Som leser kan du foreslå endringer til artiklene og stille spørsmål i kommentarfeltet.

ISSN-nummer 2464-1499.

Norsk biografisk leksikon

Norsk biografisk leksikon er et rent biografisk leksikon med en annen skrivestil og redaksjonell profil enn SNL og SML. NBL er skrevet i en fargerik og mer litterær stil enn de andre verkene Foreningen SNL gir ut. NBL blir ikke oppdatert med annet enn mindre faktajusteringer. Det blir ikke tilført nye artikler. NBL er først og fremst et verk av historisk interesse, ikke et samtidig leksikon.

ISSN-nummer 2464-1502.

Norsk kunstnerleksikon

Norsk kunstnerleksikon er et biografisk leksikon som tar for seg norske kunstnere fram til 1987. NKL gir grundig biografisk informasjon om kjente og ukjente norske utøvere innen billedkunst, arkitektur, design, kunsthåndverk og folkekunst. Leksikonet er utgitt i samarbeid med Nasjonalmuseet, som eier kunstnerleksikonet. Artiklene i Norsk kunstnerleksikon blir ikke oppdatert, men det er mulig å stille spørsmål til Nasjonalmuseets fagpersoner i kommentarfeltet.

Skole og utdanning

Store norske leksikon er en god kilde for deg som er under utdanning. Mange av artiklene våre er språklig tilpasset med tanke på skoleelever, som en del av satsinga vi kaller Store norske skole. Vi ønsker at leksikonets artikler blir brukt aktivt til undervisning og mange av artiklene i SNL er merket med fri gjenbruk.

Redaksjon

Store norske leksikon er drevet av en liten, engasjert redaksjon. Redaktørene skriver ikke innholdet i artiklene selv, men de bestemmer de redaksjonelle prinsippene og prioriteringene Store norske leksikon og Store medisinske leksikon drives etter. Redaktørene velger fagansvarlige og hjelper de fagansvarlige med tekstene.

Teknisk

SNL, SML, NBL og NKL har et åpent API og metadata merket med fri gjenbruk. Nettsidene til Foreningen SNL er drevet av fri programvare. Vi jobber for at nettsidene våre skal være så brukervennlige og universelt tilgjengelige som mulig. I 2014 vant nettsidene våre to designpriser.

Organisasjon

Store norske leksikon drives av den ideelle, ikke-kommersielle Foreningen SNL, som ble etablert i 2014 av Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB, Det Norske Videnskaps-Akademi og NFF. Alle de ti norske universitetene er medlemmer av foreningen. Foreningen har et styre bestående av folk fra kulturliv, forskning og IT-bransje.

Fagansvarlige skriver leksikonet

Det er de fagansvarlige som oppdaterer, forvalter og skriver nye artikler til Store norske leksikon og Store medisinske leksikon. Foreningen har et tett samarbeid med universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner for å rekruttere de flinkeste fagpersonene Norge har å by på.

Hvis du har funnet en feil i en leksikonartikkel, er det de fagansvarlige som får beskjed når du foreslår en endring i leksikonet. De fagansvarlige svarer også på spørsmål om artiklene sine i kommentarfeltet.

Vil du skrive for Store norske leksikon?

Leksikonredaksjonen er alltid på jakt etter skriveføre og formidlingsglade fagpersoner. Det er mulig å få publisert enkeltartikler uten å bli fagansvarlig, så lenge du godkjenner vilkårene for publisering på SNL.no. Du finner oppskriften på hvordan du kan skrive gode leksikonartikler i forfatterveiledningen.