Last ned i høy oppløsning
Store norske leksikon (Lisens CC BY-SA)
.
Lisens: fri

Store norske leksikon (SNL) er et gratis og fritt tilgjengelig oppslagsverk der innholdet er skrevet av fagfolk og bygget på vitenskap.

Store norske leksikon eies av den ideelle organisasjonen foreningen Store norske leksikon. Formålet er å gjøre kvalitetssikret kunnskap på norsk tilgjengelig, og på den måten bidra til en opplyst offentlighet i Norge.

Store norske leksikon har opptil 3,4 millioner bruker i måneden og 600 000 brukere hver dag. Dette gjør snl.no til Norges største nettsted for fagformidling.

Organisasjon

Store norske leksikon drives av den ideelle, ikke-kommersielle foreningen Store norske leksikon. Den ble etablert i 2014 av Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB, Det Norske Videnskaps-Akademi og NFF. I dag er alle de ti norske universitetene, flere høgskoler og andre ideelle organisasjoner medlemmer av foreningen.

Foreningen har et styre som består av personer fra kulturliv, forskning og IT-bransjen.

Slik lager vi leksikon

Det er fagansvarlige som oppdaterer og skriver nye artikler. I tillegg bidrar redaksjonen, fagmedarbeidere og bidragsytere.

Fagansvarlige

En fagansvarlig er en håndplukket ekspert som har ansvar for å ta seg av en bestemt del av leksikonet. En fagansvarlig kan ha ansvar for én eller flere kategorier. Ved inngangen til 2024 var det 1138 fagansvarlige i SNL.

Fagmedarbeidere

En fagmedarbeider kan være en fagekspert som leverer artikler uten å være fagansvarlig, studenter som oppdaterer enklere artikler og illustrasjoner, eller andre som blir rekruttert av redaksjonen til spesifikke oppgaver.

Fagmedarbeidere har ikke ansvar for én kategori, og bidrar ofte på tvers av kategorier.

Redaktører

Store norske leksikon er drevet av en liten, engasjert redaksjon. Redaktørene skriver ikke innholdet i artiklene selv, men de bestemmer de redaksjonelle prinsippene og prioriteringene. Redaktørene velger fagansvarlige og hjelper de fagansvarlige med tekstene.

Andre bidragsytere

Alle som opprettet en bruker på snl.no kan sende inn artikkelforslag, endringsforslag og kommentarer. Endringsforslag og artikkelforslag godkjennes av fagansvarlig eller redaktør.

Alle som publiserer i et av verkene utgitt av foreningen Store norske leksikon må godkjenne vilkårene for publisering. Oppskriften på hvordan en god leksikonartikkel skal være finnes i forfatterveiledningen.

Maskingenerert innhold

Noe innhold i Store norske leksikon blir automatisk oppdatert, blant annet innbyggertall i kommuner og faktabokser i artikler om organisasjoner registrert i Brønnøysundregisteret.

Én utgiver, fem leksikon

Foreningen Store norske leksikon gir ut fem frie oppslagsverk på nett.

Store norske leksikon

Store norske leksikon er hovedleksikonet til foreningen Store norske leksikon. Det tar for seg alle temaer og fagområder. Det oppdateres og forvaltes av fagfolk hver dag, året rundt. Store norske leksikon har en rik historie og bygger på en norsk leksikontradisjon som er over hundre år gammel. Leksikonet har artikler både på bokmål og nynorsk.

Store medisinske leksikon

Store medisinske leksikon er Norges største medisinske oppslagsverk. Det er skrevet for både helsepersonell og allmennheten. SML skrives og oppdateres av leger og annet helsepersonell.

Lille/vesle norske leksikon

Lille/vesle norske leksikon er et leksikon med kortere og enklere tekster. Tekstene passer for alle som trenger en enklere fremstilling av et tema. Leksikonet har artikler på både bokmål og nynorsk. Det har artikler om en rekke emner, blant annet mye om skolerelevante emner. Lille norske leksikon åpnet i 2024.

Norsk biografisk leksikon

Norsk biografisk leksikon er et rent biografisk leksikon med en annen skrivestil og redaksjonell profil enn SNL og SML. NBL er skrevet i en fargerik og mer litterær stil enn Store norske leksikon og Store medisinske leksikon. NBL blir bare oppdatert med mindre faktajusteringer og det blir ikke tilført nye artikler. I løpet av noen år vil NBL-artiklene bli slått sammen med tilsvarende artikler i Store norske leksikon.

Norsk kunstnerleksikon

Norsk kunstnerleksikon er et biografisk leksikon som tar for seg norske kunstnere fram til 1987. NKL gir grundig biografisk informasjon om kjente og ukjente norske utøvere innen billedkunst, arkitektur, design, kunsthåndverk og folkekunst. Leksikonet er utgitt i samarbeid med Nasjonalmuseet, som eier kunstnerleksikonet. Artiklene i Norsk kunstnerleksikon blir ikke oppdatert, men det er mulig å stille spørsmål til Nasjonalmuseets fagpersoner i kommentarfeltet. I løpet av noen år vil NKL-artiklene bli slått sammen med tilsvarende artikler i Store norske leksikon.

Importerte leksikon

Store norske leksikon har gjennom flere år importert andre leksikon. Dette gjør at store bokverk som det er lagt mye arbeid i kan holdes oppdatert og bli funnet av mange lesere. Noen eksempler på leksikon som er importert er:

  • Allkunne
  • Jusleksikon
  • Arkitekturleksikon
  • MetLex
  • Norsk presses historie
  • Kirker i Norge
  • Norsk bunadleksikon

Internasjonalt samarbeid

Store norske leksikon har et nært samarbeid med det danske leksikonet Lex. De arbeider i stor grad på samme måte som SNL og publiserer også på samme plattform som SNL. Les mer om samarbeidet med danskene i leksikonbloggen.

Store norske leksikon har tatt initiativ til et internasjonalt leksikonnettverk. Dette har resultert i tre leksikonkonferanser, sist i mai 2024 i Oslo.

Skole og utdanning

Lille og Store norske leksikon er gode kilder for elever, studenter og lærere. Alle artiklene i LNL og mange av artiklene i SNL er språklig tilpasset skoleelever.

Tilgjengelighet og tekniske løsninger

Vi jobber for at nettsidene våre skal være så brukervennlige og universelt utformet som mulig. I 2014 vant nettsidene våre to designpriser.

Alle verkene som publiseres av foreningen Store norske leksikon har et åpent API og metadata merket med fri gjenbruk. Nettsidene til foreningen SNL produseres av utviklingsfirmaet Minus.