Forfatterveiledningen er en oversikt over hvordan du skriver gode leksikonartikler til Store norske leksikon og Store medisinske leksikon.

Lille norske leksikon har en egen forfatterveiledning.

Leksikon er et samskrivingsprosjekt. Vi oppdaterer eksisterende artikler langt oftere enn vi trenger å skrive nye artikler. Det betyr at du som leksikonforfatter må oppdatere språk, sjanger og lenker i tillegg til informasjonen i artiklene.

Under finner du informasjon om hvordan du oppdaterer og skriver nye artikler.

Slik gjør du det

Følg leksikonsjangeren

Leksikonartikler har en egen sjanger. Sjangerkravene til en god leksikonartikkel hos oss er at den:

 1. Er eksplisitt, presis og forteller det essensielle om temaet.
 2. Har et lett lesbart språk som er klart og pedagogisk.
 3. Forklarer fagbegrepene som blir brukt og er skrevet på norsk.
 4. Beskriver, ikke forteller, er forsiktig med litterære virkemidler og uten klisjeer.
 5. Er analytisk, ikke oppramsende.
 6. Er balansert og uten et implisitt verdisyn.
 7. Ikke er personlig.
 8. Har god holdbarhet, så oppdateringer varer lenge.
 9. Har riktig lengde.

Følg leksikonstrukturen

Alle leksikonartikler skal følge samme struktur og oppsett og ha:

 1. En presis og forståelig tittel.
 2. En tydelig definisjon (eller forklaring) og ingress som alle kan forstå. Spar på vanskelig innhold til senere.
 3. Artiklene skal ha en oversiktlig disposisjon med relevante og strukturerte mellomtitler, gjerne på flere nivåer (Overskrift 1 og Overskrift 2).
 4. Artiklene skal skrives med stigende vanskelighetsgrad.
 5. Lister, ikke oppramsing.
 6. Faktaboks.
 7. Mange internlenker, vanligvis 2–3 lenker per avsnitt.
 8. Gode eksternlenker.
 9. Avsluttes med «Les mer i Store norske leksikon», gjerne også «Eksterne lenker» og «Litteratur».

Språk, stil, standarder

Bilder og illustrasjoner

Bilder og figurer må tenkes på som en del av artikkelen. For å kunne bruke et bilde i leksikonet må rettighetene til bildet være avklart.

Artikkelelementer

I tillegg til selve teksten kan en artikkel inneholde:

Kilder og referanser

Om forfatterskap og rettigheter

Roller i leksikonet

Les mer om oppgavene til alle som er med på å lage Store norske leksikon: