Denne personvernerklæringen sier hvordan foreningen Store norske leksikon (SNL) samler inn og bruker personopplysninger.

SNLs sjefredaktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på snl.no

Det er ikke nødvendig å registrere en bruker for å lese artikler i verkene SNL publiserer. Man trenger bare opprette en bruker for å publisere kommentarer, endringsforslag eller forslag til artikler og for å sende interne meldinger i SNLs systemer. Alle brukere må oppgi fullt navn og en gyldig e-postadresse.

Alt brukere sender inn og lagrer på snl.no vil bli knyttet til brukerkontoen. Ansatte i SNL og SNLs tekniske leverandører har tilgang til all informasjon brukere lagrer og sender, inkludert personlig informasjon i profilen, innsendte tekstforslag, innsendte kommentarer, innsendte kvalitetsvurderinger, lagrede kladder og interne meldinger.

Brukere som har et betalt verv i SNL (fagansvarlige, artikkelforfattere, fagmedarbeidere m.m.), må samtykke til å oppgi og lagre opplysninger om seg selv som er nødvendige for at SNL skal kunne betale honorar (antall produserte tegn, adresse, skattekommune, fødselsnummer, kontonummer, arbeidssted m.m.). Kjønn, alder og arbeidssted lagres for generalisert statistikk.

Utvikling av SNLs digitale plattformer utføres av utviklere hos Minus AS. Det er kun Minus og SNL selv som har tilgang til opplysningene som samles inn.

En egen databehandleravtale mellom Minus og SNL gjelder.

Publisering skal skje under fullt navn

Alle brukere har en offentlig profil der det oppgis fullt navn, og der det er synlig hva de har publisert på SNLs plattformer. Forslag til nye artikler, forslag til endring av eksisterende artikler, kommentarer og profiltekst regnes som offentlig. Alle innsendte bidrag på snl.no merkes automatisk med forslagsstillers/bidragsyters navn, og er synlige for alle lesere av leksikonet i artiklenes historikk. Også kommentarer merkes med bidragsyters navn. Kommentarer og godkjente forslag vises i endringsloggen på brukerens offentlige profil.

Opplysningene brukes til å informere lesere av SNLs publiserte verker om hvem som har skrevet teksten de leser. Opplysning om hvem som er opphavspersonen til publiserte bidrag vil alltid være offentlig.

Nye artikler publiseres med opphavspersonen som forfatter. Hvis andre enn den opprinnelige forfatteren reviderer en eksisterende artikkel, vil disse bli oppført som medforfatter dersom revisjonen utgjør en substansiell endring i tekstinnhold.

Sletting av brukere

Alle som har opprettet en brukerprofil hos SNL kan be om at denne slettes, med mindre man har publisert endringsforslag, kommentarer, artikler, bilder eller lignende.

Brukere som har bidratt til leksikonet må oppgi fullt navn, i samsvar med vilkår for registrering og publiserings på snl.no som ble godtatt ved registrering. SNL sletter ikke brukere som har bidratt til leksikonet. Bidragsyteres navn og kort biografisk informasjon lagres for å bevare publiseringshistorikken til leksikonet og sikre lesernes tilgang til å drive kildekritikk (se Personopplysningsloven § 28).

Sensitive personopplysninger

SNL ber ikke om sensitive personopplysninger. Brukere som publiserer sensitive personopplysninger om seg selv eller andre i kommentarfeltet vil få kommentaren slettet.

Innsending til offentlige registre

SNL sender inn opplysninger om honorarmottakere til Skatteetaten.

Innsamling av data ved bruk av snl.no

Nettstatistikk

SNL samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på snl.no og underdomener. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle leksikobnet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted.

Informasjonskapsler

Snl.no bruker informasjonskapsler, se egen erklæring om informasjonskapsler.

Rett til informasjon

Alle registrerte brukere kan logge seg inn på snl.no for å se hvilken informasjon som er lagret om dem.

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. SNL har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert i et av SNLs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger SNL ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Henvendelser skal sendes til redaksjonen@snl.no.