Universitetet i Sørøst-Norge i Store norske leksikon

Universitetet i Sørøst-Norge er ett av medlemmene i Foreningen Store norske leksikon, og mange av de fagansvarlige i leksikonet er ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge.

  • 10 fagansvarlige og fagmedarbeidere i leksikonet er tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge
  • Disse fagansvarlige har ansvar for 20 fagområder og 1342 artikler
  • I tillegg er/var 15 artikkelforfattere i leksikonet knyttet til universitetet. Disse har skrevet til sammen 314 artikler.

Les mer om universitetens rolle i Store norske leksikon.

Oversikten er oppdatert 04.08.2019.

Fagansvarlige ved Universitetet i Sørøst-Norge

En fagansvarlig er en håndplukket ekspert som har ansvar for ett eller flere fagområder i leksikonet.

Forfattere av enkeltartikler

Lista viser andre som er / har vært knyttet til Universitetet i Sørøst-Norge og som har skrevet én eller flere artikler for leksikonet.

Oversikten er ikke komplett.

Et utvalg gode artikler skrevet av fagfolk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Historie

Religion og filosofi

Samfunn