Universitetet i Sørøst-Norge i Store norske leksikon

Universitetet i Sørøst-Norge.

Artikkelstart

Universitetet i Sørøst-Norge er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Universitetet i Sørøst-Norge.

  • 19 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Universitetet i Sørøst-Norge
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 33 fagområde og 2 078 artiklar
  • 585 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til USN.

Les mer om universiteta si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 01.01.2022.

Fagansvarlege ved Universitetet i Sørøst-Norge

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Historie

Kunst og estetikk

Medisin og helse

Realfag

Religion og filosofi

Samfunn

Språk og litteratur

Teknologi og industri

Fagmedarbeidar ved Universitetet i Sørøst-Norge

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved Universitetet i Sørøst-Norge