Universitetet i Sørøst-Norge i Store norske leksikon

Universitetet i Sørøst-Norge.

Artikkelstart

Universitetet i Sørøst-Norge er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Universitetet i Sørøst-Norge.

  • 16 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Universitetet i Sørøst-Norge
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 27 fagområde og 1 803 artiklar
  • 527 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til USN.

Les mer om universiteta si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 08.03.2021.

Fagansvarlege ved Universitetet i Sørøst-Norge

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Historie

Medisin og helse

Realfag

Religion og filosofi

Samfunn

Språk og litteratur

Teknologi og industri

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved Universitetet i Sørøst-Norge