Universitetet i Stavanger i Store norske leksikon

Logo
Av .

Artikkelstart

Universitetet i Stavanger er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Universitetet i Stavanger.

  • 22 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Universitetet i Stavanger
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 39 fagområde og 1 889 artiklar
  • 425 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til UiS.

Les mer om universiteta si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 01.01.2022.

Fagansvarlege ved Universitetet i Stavanger

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Historie

Kunst og estetikk

Realfag

Religion og filosofi

Samfunn

Språk og litteratur

Teknologi og industri

Fagmedarbeidar ved Universitetet i Stavanger

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved Universitetet i Stavanger