Universitetet i Bergen i Store norske leksikon

UiB er medlem i Foreningen Store norske leksikon
Av .

Artikkelstart

Universitetet i Bergen er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Universitetet i Bergen.

  • 70 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Universitetet i Bergen
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 153 fagområde og 7 730 artiklar
  • 4 353 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til UiB.

Les mer om universiteta si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 01.01.2022.

Fagansvarlege ved Universitetet i Bergen

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Biologi

Historie

Jus

Medisin og helse

Musikk

Realfag

Religion og filosofi

Samfunn

Språk og litteratur

Teknologi og industri

Fagmedarbeidarar ved Universitetet i Bergen

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved Universitetet i Bergen