Store norske leksikon kan ha artikler om følgende typer historiske hendelser:

Relevanskriterier

  • Hendelser med historisk betydning, som har blitt mye forsket på av faghistorikere
  • Kriger, slag, revolusjoner og større opprør
  • Norske valg
  • Store norske hendelser med nasjonal betydning og som påvirker politikken eller samfunnet i flere år
  • Store internasjonale hendelser med internasjonal betydning og som påvirker internasjonal politikk eller verdenssamfunnet i flere år

Aktuelle hendelser nasjonale hendelser i andre land, som naturkatastrofer eller terrorhendelser, bør skrives inn i større artikler der det er mulig, som jordskjelv i Haiti, eller bare nevnes i samtidshistorien.

Alle artikler om hendelser i nyere tid, som terrorangrepene 22. juli og den arabiske våren, bør oppdateres et år etter hendelsen.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.