Alle land har en fordypningsartikkel om naturgeografi. De skal skrives etter denne malen. Se også eksempelartikkel: Syrias geografi.

Tittel

«Landnavns» geografi

Innhold/mellomtitler

  • Beliggenhet (mer detaljert beskrivelse av beliggenhet)
  • Areal
  • Geologi og landformer (dersom dette allerede er delt i to, kan disse legges inn som to ulike mellomtitler).

Lengde

2000-6000 tegn.

Illustrasjoner/bilder

Kart og landskapsfoto.

Eksterne lenker

Ressurser som gir ytterligere informasjon på norsk, nordisk, engelsk.

Ansvar for artikkel

Fagansvarlig for et lands geografi.

Se landartikler.