Kunstverk på snl.no er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Vernede verk er gjengitt etter avtale med opphavspersonene/BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge).

Disse kunstverkene må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig for allmennheten, verken digitalt eller analogt, uten hjemmel i lov eller etter lisens fra BONO.

  • Ta kontakt med BONO for enkel lisensiering dersom du ønsker å benytte kunstverk merket som vernet.