Store norske leksikon og Store medisinske leksikon drives etter prinsippene om radikal åpenhet og signerte artikler.

Det betyr at alle må skrive med fullt navn og en offentlig tilgjengelig biografitekst om seg selv. Alle honorerte skribenter og faganvarlige må også ha et bilde av seg selv. Det betyr også at alle tidligere utgaver av en artikkel ligger tilgjengelig i artikkelens historikk, synlige for leserne.

Redaksjonell struktur

SNL og SML har følgende struktur:

  1. Alle som har registrert seg som brukere og godkjent leksikonets vilkår kan foreslå endringer og nye artikler.
  2. Korrekturlesere er håndplukkede språkvaskere og faktasjekkere som får betalt for å gjøre språklige korrigeringer og gjøre faktasjekk.
  3. Fagmedarbeidere er håndplukkede fagskribenter som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalgte fagområder mot betaling. De arbeider tett med den fagansvarlige på området, og forslagene deres må godkjennes av fagansvarlig eller redaktør.
  4. En fagansvarlig er en håndplukket ekspert som har ansvaret for ett eller flere fagområder i leksikonet. Alle fagansvarlige kan skrive og publisere fritt innenfor sitt fagområde. Utenfor eget fagområde kan de foreslå endringer som alle andre bidragsytere.
  5. Redaktørene er fast ansatte språk- og kommunikasjonsfolk med spesialkompetanse på tekst og forskningsformidling. De kan endre, nyskrive og slette tekst innen alle fagområder i leksikonet uten at noen godkjenner det. De skriver ikke nye artikler, men korrigerer og forbedrer de fagansvarlige og fagskribentenes artikler.
  6. Alle registrerte bidragsytere har rett til å komme med spørsmål og innspill i kommentarfeltet under artiklene.
  7. Fagmedarbeidere, fagansvarlige og redaktører har plikt til å svare på kommentarene.
  8. Redaktørene har rett og plikt til å slette useriøse eller støtende kommentarer.
  9. Hovedredaktør har redaktøransvar for samtlige verk publisert på snl.no