Alle verdens arter og grupper (høyere taksonomiske nivåer) kan ikke omtales i Store norske leksikon.

Relevanskriterier

  1. Nærhetskriteriet. Du skal skrive om alle arter og grupper som er kjent i den norske befokningen, som stikkmygg, flått eller geithams.
  2. Guinnesskriteriet. Alle arter og grupper som er spektakulære, som goliatbillen eller kannebærere.
  3. Nøkkelarter. Alle arter og grupper som er viktige for andre arter, som alger, hakkespetter eller bever.
  4. Sårbare eller invaderende arter. Arter som er utdrydningstruet eller som står på fremmedartslista eller rødlista er relevante, som slåttehumla.
  5. Økonomikriteriet. Alle arter og grupper som har stor økonomisk betydning som skadedyr eller nyttedyr, som nematode, rensefisk eller høymol.
  6. Helsekriteriet. Alle arter og grupper som har stor helsemessig betydning, i negativ eller positiv forstand, som parasitter, giftige arter eller arter brukt i legemidler. For eksempel malariamygg eller opiumsvalmue.
  7. Forskningskriteriet. Alle arter og grupper som er interessante for fagmiljøene.
  8. Utviklingshistoriekriteriet. Arter og grupper, nålevende eller forhistoriske, som er spessielt viktige for livets utviklingshistorie eller komplettheten og sammenhengen i livets tre. For eksempel bjørnedyr, dinosaurer eller welwitschia.
  9. Pattedyr. Alle pattedyr kan ha egne artikler.

Arter og grupper med norske navn som ikke oppfyller relevanskriteriene for øvrig kan likevel få maskingenererte artikler.

Arter og grupper som ikke fyller noen av kriteriene skal ikke ha egen artikkel, men gruppene kan inngå i de systematiske betegnelsene i zoologien og botanikken, som rekker, klasser, ordener og familier.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.