Relevans i zoologi og botanikk

Artikkelstart

Alle verdens arter kan ikke omtales i Store norske leksikon. For at en art skal få en egen leksikonartikkel, må den være viktig. Hvis ikke skriver vi artikler om de systematiske betegnelsene i zoologien og botanikken, som rekker, ordener, klasser og familier.

Relevanskriterier

  1. Nærhetskriteriet. Du skal skrive om alle arter som er kjent i den norske befokningen, som stikkmygg, elg og sjimpanse.
  2. Guinnesskriteriet. Alle arter som er spektakulære, som goliatbillen.
  3. Nøkkelarter. Alle arter som er viktige for andre arter, som alger.
  4. Sårbare eller invaderende arter. Sjeldne og truede arter som står på fremmedartslista eller rødlista er relevante, som slåttehumla.
  5. Økonomikriteriet. Alle arter som har stor økonomisk betydning som skadedyr eller nyttedyr, som nematode og sau.
  6. Helsekriteriet. Alle arter som har stor helsemessig betydning for i negativ eller positiv forstand, som parasitter, giftige arter eller arter brukt i legemidler.
  7. Forskningskriteriet. Alle arter som er interessante for fagmiljøene.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.