Artiklene i Store norske leksikon skal være analytiske, ikke bare en oppsummering av fakta. Det er en syntese av informasjon du mener er relevant, og en oppsummering av de viktigste momentene i temaet som omtales.

Folk kommer ikke til et leksikon for å få vite alt om en person eller fenomen. Lesere vil vite hvorfor noe eller noen er viktig eller kjent, og det er din jobb å oppsummere dette for dem.

Skriver du om et politisk fenomen eller begrep, holder det ikke å referere hvem som brukte begrepet når og hva de sa. Du må også ta et bredere perspektiv, peke på betydningen begrepet har hatt og si hvorfor bruken av begrepet eller fenomenet har vært fremtredende i sammenhengene du omtaler.

I en artikkel om en idrettsutøver skal du ha med hennes viktigste meritter, men du skal også si noe om hennes posisjon nasjonalt eller internasjonalt, kjennetegn ved spillestil, spesielle styrker og den idrettshistoriske sammenhengen hun virket i.

Eksempel

  • Feil: «Paul Jonassen, høyreving på Brøndby 1977-1984, seks seriemesterskap og fire cupseire.»
  • Riktig: «Jonassen var Brøndbys faste høyreving i perioden 1977-1984, og bidro med sine offensive løp og presise innlegg til at klubben tok seks seriemesterskap og fire cupseire i denne perioden.»

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.