Ordet artikkeltyper brukes om to ulike ting i leksikonet:

  • Den tekniske artikkeltypen, som blant annet påvirker hvilke metadatafelter du kan fylle ut.
  • Den innholdsmessige artikkeltypen, hvilken status artikkelen har innenfor et fagområde. Det påvirker lengde og enkelte formvalg.

Vi har disse tekniske artikkeltypene i publiseringssystemet i dag:

  1. Vanlig – brukes til alt annet innhold enn de som har en egen artikkeltype. Metadatafelter: Uttale, etymologi, også kjent som.
  2. Biografi – alle artikler som handler om én person skal ha denne artikkeltypen. Metadatafelter: Fornavn, etternavn, fødselsdato og -stad, dødsdato og -sted.
  3. Land – skal bare brukes til artikler om hele land, f.eks. Sverige eller USA. Metadatafelter: Mange, bl.a. areal og folketall.
  4. Fylke – skal kun brukes til artikler om de 11 norske fylkene.
  5. Kommune – skal kun brukes til artikler om de norske kommunene.
  6. By – skal kun brukes til artikler om byer og tettsteder, Norge og utlandet.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.