I enkelte tilfeller gjør redaksjonen i Store norske leksikon avtale med forfattere om leveranse av enkeltartikler. Dersom det er avtalt på forhånd kan disse forfatterne motta honorar for artikkelen/artiklene.

Honorar til forfattere av enkeltartikler vil normalt følge samme satser som for fagansvarlige, det vil si et visst antall kroner per tegn (bokstav/tall/mellomrom).

Honoraret er normalt begrenset til 5000 tegn, med mindre noe annet er eksplisitt skriftlig avtalt med redaktør på forhånd. Du får betalt for den endelige, redigerte teksten.