Betaling til fagansvarlige

Som fagansvarlig får du betalt for arbeidet du gjør i leksikonet. Honoraret betales ut i januar hvert år, og er basert på hvor mange tegn du har endret i leksikonet året før. Alle bidrag til snl.no publiseres etter egne vilkår.

Betaling

Systemet vårt beregner automatisk hvor mange tegn du skriver og omredigerer. Du trenger ikke å telle selv. Du får betalt opp til tegntaket som er avtalt med redaktør (se nedenfor).

Nyskrevet tekst: Honorarene er basert på NFFOs satser og er for tiden 46,10 øre per nyskrevne tegn (bokstaver), inkludert mellomrom. Det vil si 461,00 kr for en nyskrevet artikkel på 1000 tegn.

Oppdatering: Du får også betalt for omredigering av gamle artikler. For sletting/fjerning av tekst får du 10 % av NFFO-satsen. For flytting av tekst får du 20 % av NFFO-satsen. Om du også legger inn nyskrevet tekst i gamle artikler får du 100 % av satsen for dette.

Endringsforslag: Som fagansvarlig må du også vurdere endringsforslag fra andre fagansvarlige og vanlige lesere. Dette er en viktig del av jobben som fagansvarlig, det er du som skal kontrollere at endringsforslagene holder en faglig god kvalitet og eventuelt korrigere dem. Som honorar for denne jobben får du 50 % av NFFO-satsen, selv om du ikke har skrevet teksten selv.

Merk at du får betalt for ferdig redigert tekst. Dersom du skriver ut over de definerte artikkellengdene, får du betalt for den nedredigerte teksten. Dersom en artikkel blir slettet eller refusert får du ikke betalt for denne artikkelen.

Rene bibliografier, diskografier e.l. skal ikke honoreres på linje med vanlig tekstproduksjon. Disse skal normalt legges inn av redaktør. Dersom du legger inn store tekstmengder det ikke skal betales vanlig honorar for må du si i fra til redaktøren din.

Tegntak og samarbeid med redaktøren

Arbeidet skjer i samarbeid mellom redaktør og fagansvarlig. Som fagansvarlig har du det faglige ansvaret for innholdet. I prioritering av innholdet vil redaktøren gi deg føringer.

Vi betaler bare for innholdsproduksjon opp til tegntaket du har avtalt med redaktøren din på forhånd. Tegntaket er ikke en øvre grense for hva du har lov til å skrive, men hva du får betalt for. Mange fagansvarlige produserer mer enn tegntaket sitt hvert år.

De fleste fagansvarlige har to tegntak:

  1. Fast tegntak, er som regel relativt lavt.
  2. Årstegntak, settes i samråd mellom deg og redaktøren din hvert år, avhengig av hvor stort fagområdet er og hvor mye området må oppdateres.

Tegntaket vil normalt bli justert i løpet av året. Det kan bli justert opp etter avtale med redaktøren din. Dersom du ikke har skrevet noe særlig et år vil tegntaket normalt bli justert ned mot slutten av året, for å sikre at budsjettene til leksikonet ikke kommer ut av kontroll. Dersom du har planlagt å jobbe mye helt på slutten av året må du gjøre avtale med redaktøren din på forhånd slik at vi kan sette av penger til dette.

Utbetaling

Honorar betales ut som «godtgjøring til opphavsmann til åndsverk», og rapporteres til Skatteetaten med personnummer. Utbetaling skjer vanligvis i januar. Du er selv ansvarlig for å betale skatt av honoraret. Honorar opptjent i 2018 betales ut i januar 2019 og skattlegges i 2018.

For å få utbetalt honorar må du fylle ut fødselsnummer, kontonummer og adresse under innstillinger > betalingsopplysninger. Informasjonen blir kryptert ved overføring og lagring.

Du trenger ikke å foreta deg noe annet enn å sjekke at personnummer og kontonummer stemmer for å få utbetalt honorar.

Honorar på under 200 kr blir avskrevet og betales ikke ut.

Skatt

Honoraret er skattepliktig.

SNL trekker ikke skatt. Du kan velge selv om du vil betale forskuddsskatt eller om du vil vente på skatteoppgjøret.

Forskudd

Det er mulig å få utbetalt honorar samme år som det opptjenes, dette utbetales som forskudd etter avtale med redaksjonen. Ta kontakt med redaktøren din.

Ønsker du å sende faktura?

Dersom du har et organisasjonsnummer (for eksempel som enkeltpersonforetak eller aksjeselskap) kan du fakturere honorar i løpet av året. Det er ikke mulig å sende faktura etter årsskiftet for honorar opptjent året før.

Vi ønsker så få fakturaer som mulig. Disse skaper betydelig merarbeid når vi skal rapportere inn honorar til Skatteetaten. For enkeltpersonforetak er det ingen skattemessige forskjeller på å sende faktura og å få betalt ut honorar på den vanlige måten.

Redaksjonen ønsker at så få fagansvarlige som mulig sender faktura på slutten av året, dette skaper betydelig merarbeid for oss. Dersom det er tvingende nødvendig å sende faktura må du gjøre dette innen 15. desember. Fakturaer mottatt etter denne datoen vil bli avvist. Honorar opptjent etter at du har sendt faktura vil bli utbetalt på den vanlige måten.

Slik gjør du det:

  • Gå til siden for fagansvar (du må være innlogget). Nederst i venstre spalte står det «Til gode» og en sum.
  • Send faktura til faktura krøllalfa snl punktum no eller EHF-faktura til org.nr. 914337658. Du kan ikke fakturere for en høyere sum enn det som er oppgitt under «Til gode».

Tilgang til Ordnett

Som fagansvarlig kan du få tilgang til Ordnett.no, som er Kunnskapsforlagets ordbøker på nett.

Hvis du ikke har fått tilgangskoder til Ordnett kan du ta kontakt med redaktør Kjell-Olav Hovde.

Denne artikkelen er en del av fagansvarliginstruksen og forfatterveiledningen.