Bilder fra papirleksikonet

Noen av bildene i Store norske leksikon på nett kommer fra de siste papirutgaven av Store norske leksikon (utgitt mellom 2005 og 2007), Store medisinske leksikon (utgitt mellom 2006 og 2007) og Norsk biografisk leksikon (utgitt mellom 1999 og 2005).

Disse bildene kommer i hovedsak fra to kilder: NTB Scanpix og Kunnskapsforlagets arkiv. I tillegg er det bilder fra flere andre byråer og fotografer. Dette er et unikt og gjennomarbeidet bildemateriale med stor historisk verdi.

Store norske leksikon har forsøkt å kontakte opphavsrettshavere for å klarere rettigheter før publisering på nett i 2017. Det er inngått en stor avtale med NTB Scanpix der vi har betalt for publisering for disse bildene og figurene. Scanpix har utbetalt honorar til sine tilknyttede fotografer i henhold til gjeldende regelverk. Noen av bildene fra Kunnskapsforlagets arkiv har uklart opphav eller uklare avtaler om digital publisering. Vi har forsøkt å unngå å publisere disse bildene på nettsidene. Opphavsrettshavere som eventuelt ønsker å klage over publisering av bilder på snl.no oppfordres til å finne fram den opprinnelige avtalen med Kunnskapsforlaget før de kontakter redaksjonen.

Prosjektet for å publisere de unike historiske bildene fra Norsk biografisk leksikon, Store medisinske leksikon og Store norske leksikon er støttet av Stiftelsen Fritt Ord. Tusen takk!