Bruke LaTeX i artiklene

Artikkelstart

Du kan bruke LaTeX-notasjon for å skrive formler i Store norske leksikon.

OBS! Vi skal unngå å bruke formler i begynnelsen av artikler. Formler skal aldri brukes som eneste definisjon av et oppslagsord. Les mer i Tall, symboler, formler og ligninger.

Slik skriver du LaTeX i leksikonet

LaTeX-koden skrives (eller limes) rett inn i artikkelteksten og lagres som ren tekst. Koden blir først omgjort ved visning av den publiserte artikkelen. I artikkelredigering vil det alltid være koden som vises, ikke det prosesserte resultatet.

LaTeX-koden må omsluttes av parenteser med skråstrek foran: \ ( L a T e X - k o d e \ )

Eksempelvis kan 2/32 skrives slik: \(\frac{2}{3^2}\)

Koden kan alternativt omsluttes av hakeparenteser med skråstrek foran, for å få et midtstilt resultat: \[\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\]

Hvis man ikke har god kjennskap til LaTeX, eller hvis man skal konstruere komplekse formler, bør man bruke en editor. Det finnes mange programmer som kan generere LaTeX-kode, og noen av disse er web-applikasjoner som gjør at du slipper å installere noe på din lokale maskin.

  • LaTeX4technics (en gratis web-editor for matematisk notasjon i LaTeX)

I tillegg til LaTeX for matematisk notasjon støtter sidene våre også LaTeX for kjemisk notasjon ved hjelp av utvidelsen mhchem. Se egen mhchem-dokumentasjon for å se hvordan dette brukes.

Eksempler på LaTeX-kode

Uten utvidelser:

\left( \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right)

Gir følgende resultat når den settes i parenteser med skråstrek foran:

\(\left( \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right)\)

Med mhchem

\ce{Zn^2+ <=>[+ 2OH-][+ 2H+] $\underset{\text{amphoteres Hydroxid}}{\ce{Zn(OH)2 v}}$ <=>[+ 2OH-][+ 2H+] $\underset{\text{Hydroxozikat}}{\ce{[Zn(OH)4]^2-}}$ }

Gir følgende:

\(\ce{Zn^2+ <=>[+ 2OH-][+ 2H+] $\underset{\text{amphoteres Hydroxid}}{\ce{Zn(OH)2 v}}$ <=>[+ 2OH-][+ 2H+] $\underset{\text{Hydroxozikat}}{\ce{[Zn(OH)4]^2-}}$ }\)

Les artikkelen Tall, symboler, formler og ligninger før du legger inn LaTeX-formler i artiklene.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.