Du kan bruke LaTeX-notasjon for å skrive formler i Store norske leksikon. Dette kan være nyttig i for eksempel matematikk, fysikk og kjemi. Det kan også brukes for å vise kodesnutter fra et programmeringsspråk.

OBS! Vi skal unngå å bruke formler i begynnelsen av artikler. Formler skal aldri brukes som eneste definisjon av et oppslagsord. Les mer i Tall, symboler, formler og ligninger.

Generelt

LaTeX-koden skrives (eller limes) rett inn i artikkelteksten og lagres som ren tekst. Koden blir først omgjort ved visning av den publiserte artikkelen. I artikkelredigering vil det alltid være koden som vises, ikke det prosesserte resultatet.

LaTeX-koden må omsluttes av parenteser med skråstrek foran: \ ( L a T e X – k o d e \ )

Eksempelvis kan 2/32 skrives slik: \(\frac{2}{3^2}\)

Midtstilling

For å få et midtstilt resultat bruker man skråstrek og hakeparentes, \[, istedenfor skråstrek og vanlig parentes.

\[\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\]

Matematikk

LaTeX-formler kan lages med en editor. En gratis editor som fungerer med nettleseren er:

Hvis man bare trenger å skrive et enkelt symbol, kan denne oversikten være til hjelp:

Eksempel

\left( \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right)

Gir følgende resultat når den settes i parenteser med skråstrek foran:

\(\left( \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right)\)

Kjemi

SNL-editoren støtter også LaTeX for kjemisk notasjon ved hjelp av utvidelsen mhchem. Utvidelsen er innebygd og trenger ikke lastes ned. Det finnes egen dokumentasjon med forklaringer her:

Eksempel

\ce{Zn^2+ <=>[+ 2OH-][+ 2H+] $\underset{\text{amphoteres Hydroxid}}{\ce{Zn(OH)2 v}}$ <=>[+ 2OH-][+ 2H+] $\underset{\text{Hydroxozikat}}{\ce{[Zn(OH)4]^2-}}$ }

Gir følgende resultat når den settes i parenteser med skråstrek foran:

\(\ce{Zn^2+ <=>[+ 2OH-][+ 2H+] $\underset{\text{amphoteres Hydroxid}}{\ce{Zn(OH)2 v}}$ <=>[+ 2OH-][+ 2H+] $\underset{\text{Hydroxozikat}}{\ce{[Zn(OH)4]^2-}}$ }\)

\[\ce{Zn(s) ->[{oksidasjon}] Zn^{2+}(aq) + 2e^-}\]

Programmering

Også programkode kan vises med LaTeX-notasjon.

Eksempel

\texttt{function fakultet(\$n) \{}\\ \quad \texttt{if(\$n > 1) \{}\\ \qquad \texttt{ return \$n * fakultet(\$n-1);}\\ \quad \texttt{\}} \\ \quad \texttt{else \{}\\ \qquad \texttt{ return 1;}\\ \quad \texttt{\}} \\ \texttt{\}}

Gir følgende resultat når den settes i parenteser med skråstrek foran:

\(\texttt{function fakultet(\$n) \{}\\ \quad \texttt{if(\$n > 1) \{}\\ \qquad \texttt{ return \$n * fakultet(\$n-1);}\\ \quad \texttt{\}} \\ \quad \texttt{else \{}\\ \qquad \texttt{ return 1;}\\ \quad \texttt{\}} \\ \texttt{\}}\)

Les artikkelen Tall, symboler, formler og ligninger før du legger inn LaTeX-formler i artiklene.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.