Slik ser knappene for lenking i redigeringsverktøyet ut.
.
Lisens: CC BY SA 3.0

Artiklene i Store norske leksikon skal ha henvisninger til relevante kilder, utdypende lesning eller relevante bøker og nettsider.

De eksterne lenkene er en viktig del av leksikonets artikler, fordi de hjelper lesere videre i litteraturen og til å finne fram til relevant stoff som ikke nødvendigvis er lett å finne på Google.

Alle eksternlenker skal legges i slutten av artikkelen, under en egen mellomoverskrift som markerer tydelig at man sender leseren ut av leksikonet. Det skal bare være interne lenker i løpende tekst.

Huskeregler for eksterne lenker

  1. Eksterne lenker dør raskere enn interne lenker. Sjekk om de fungerer minst en gang i året.
  2. Eksterne lenker må gi utdypende informasjon. Det er viktig både at de er troverdige og at de ikke fremstår som reklame.
  3. Eksterne lenker skal ha nok informasjon til at leserne forstår hvor de havner etter å ha trykket på den.

Slik skal lenkene utformes

  • Eksterne lenker skal ligge under overskriften «Eksterne lenker» (flertall, også om det bare er én lenke). Bruk overskrifttype 1.
  • Eksterne lenker skal ligge i punktliste.
  • Eksterne lenker skal være korte, konsise og med nok informasjon.

En god lenke må gi den som trykker på den nok informasjon til å vite hvor lenken ender opp. Skriv hvem / hvilket nettsted du kommer til først, deretter eventuelt en informativ forklaring av hvilken underside du kommer til. Du skal aldri bruke formuleringer som «les mer», «se her».

Ikke skriv: Les mer om dette her.

Skriv heller: Folkehelseinstituttet: Fakta om klamydia

Slik skal det se ut:

Eksterne lenker

Unngå lenkeråte

Eksterne lenker kan slutte å virke: Nettsteder kan legges ned, artikkelstrukturen gjøres om og så videre.

Det er noen grep du kan gjøre for at lenkene skal vare lengre. Noen nettsider har index.html, index.aspx eller lignende i slutten av nettadressa. Disse delene av adressen kan ofte fjernes.

Eksempel: Du vil lage lenke til Fredrikstad kommune https://www.fredrikstad.kommune.no/index.aspx . Prøv å fjerne index.aspx fra nettadressen. Dersom den fungerer limer du bare inn https://www.fredrikstad.kommune.no/ i adressefeltet i redigeringsverktøyet.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledingen.