Artiklene i Store norske leksikon har følgende regler for fremmedspråk i teksten.

Utenlandske fagbegreper

Alle begreper skal oversettes til norsk. Eventuelle unntak må diskuteres med redaktør.

«Også kjent som»

Bruk «Også kjent som» i faktaboksene i hver artikkel til å legge inn synonymer, norske og utenlandske. Angi språk.

Eksempler:

  • Nizjnij Novgorod. Også kjent som Ни́жний Но́вгород (russisk), Nizhny Novgorod (engelsk), Nischni Nowgorod (tysk), Nijni Novgorod (fransk).
  • Talmud. Også kjent som Hebraisk תַּלְמוּד, talmūd.
  • Den islamske stat. Også kjent som Den islamske stat i Irak og Levanten (Islamic State of Iraq and the Levant; ISIL). Den islamske stat i Irak og al-Sham (Islamic State of Iraq and al-Sham; ISIS). Arabisk الدولة الإسلامية, ad-Dawlah al-ʾIslāmiyyah.

Hvilke språk som bør oppgis varierer etter emne. Norske synonymer bør alltid oppgis. Lokalt språk skal normalt oppgis, gjerne også transkribert. Engelsk skal normalt oppgis, hvis det skiller seg fra norsk.

Sitater i artikkelteksten

  • Alle fremmedspråklige sitater skal oversettes til norsk
  • Hvis det er et kjent sitat, som cogito, ergo sum, skal du skrive originalversjonen i parentes etter den norske oversettelsen.

Verktitler i artikkelteksten

  • Hvis verket er oversatt til norsk, skriver du den norske tittelen i artikkelen og setter originaltittel i parentes. Begge skal settes i kursiv.
  • Hvis verket ikke er oversatt til norsk, oversetter du tittelen selv. Du skriver originaltittelen i artikkelen og setter din egen oversettelse i parentes. Din oversettelse skal ikke stå i kursiv.

Verktitler i artikkeloverskrifter

Hvis du skriver en artikkel om et utenlandsk verk, setter du den norske oversettelsen som tittel og originaltittelen i starten av artikkelen. Eksempel: Den guddommelige komedie.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.