Følgende steder og naturfenomener er relevante for Store norske leksikon. Vi skiller mellom relevanskriteriene for norsk geografi og internasjonal geografi.

Norge

Alle fylker, kommuner, byer og tettsteder i Norge har egne artikler i leksikonet i dag.

I tillegg kan følgende steder være omtalt:

Naturfenomener

 1. Viktige fjell, elver, innsjøer, fjorder og isbreer
 2. Viktige naturreservater
 3. Områder med spesifikke funksjoner, som drikkevannsreservoarer, hekkeområder, fiskeområder og turområder kan også omtales

Menneskeskapte steder

En del menneskeskapte, geografiske stedsmarkører kan også omtales i egne oppføringer:

 1. Steder med unik kulturell eller arkitektonisk betydning – som Bakklandet i Trondheim eller Gamlebyen i Fredrikstad
 2. Viktige turistmål og attraksjoner, som Vigelandsparken
 3. Viktige samlingssteder og knutepunkter, som Den blå steinen i Bergen

Internasjonalt

Følgende steder i andre land kan ha egne artikler:

 1. Alle hovedsteder – for eksempel Roma
 2. Alle byer som er viktige på grunn av størrelse, historie, samfunnsøkonomi eller kultur må omtales – for eksempel Venezia
 3. Alle byer som er spesielt viktige for nordmenn, for eksempel populære turistmål eller steder berømte nordmenn har bodd og virket
 4. De høyeste fjellene og de lengste elvene innenfor en større region
 5. Vulkaner, ørkener og naturreservater av stor samfunnsmessig eller kulturell betydning
 6. Steder som blir viktige på grunn av aktuelle hendelser

Følgende steder i andre land skal IKKE ha egne artikler

 1. Landsbyer
 2. Byer med få* innbyggere uten særlig historisk eller politisk relevans
 3. Naturfenomener vi ikke har mer å si om enn det som fint kan stå i artikkelen om landets geografi

* «få» betyr noe annet i Kina enn på Island og må forstås relativt til folketallet, men en tommelfingerregel er at land som regel kan ha 3–15 byer omtalt

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.