Leksikonrelevant geografi

Artikkelstart

Følgende steder og naturfenomener er relevante for Store norske leksikon. Vi skiller mellom relevanskriteriene for norsk geografi og internasjonal geografi.

Norge

Alle fylker, kommuner, byer og tettsteder i Norge har egne artikler i leksikonet idag.

I tillegg kan følgende steder være omtalt:

Naturfenomener

 1. Viktige fjell, elver, innsjøer, fjorder og isbreer.
 2. Viktige naturreservater.
 3. Områder med spesifikke funksjoner, som drikkevannsreservoarer, hekkeområder, fiskeområder og turområder kan også omtales.

Menneskeskapte steder

En del menneskeskapte, geografiske stedsmarkører kan også omtales i egne oppføringer:

 1. Steder med unik kulturell eller arkitektonisk betydning – som Bakklandet i Trondheim eller Gamlebyen i Fredrikstad.
 2. Viktige turistmål og attraksjoner, som Vigelandsparken.
 3. Viktige samlingssteder og knutepunkter, som Den blå steinen i Bergen.

Internasjonalt

Følgende steder i andre land kan ha egne artikler:

 1. Alle hovedsteder – for eksempel Roma.
 2. Alle byer som er viktige på grunn av størrelse, historie, samfunnsøkonomi eller kultur må omtales – for eksempel Venezia.
 3. Alle byer som er spesielt viktige for nordmenn, for eksempel populære turistmål eller steder berømte nordmenn har bodd og virket.
 4. De høyeste fjellene og de lengste elvene innenfor en større region.
 5. Vulkaner, ørkener og naturreservater av stor samfunnsmessig eller kulturell betydning.
 6. Steder som blir viktige på grunn av aktuelle hendelser.

Tettsteder i andre land skal ikke ha egen artikkel.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.