Store norske leksikon har ulike relevanskriterier for norske bedrifter og internasjonale bedrifter.

Norske bedrifter

Alle etablerte norske bedrifter med en betydelig omsetning over tid kan ha sin egen leksikonartikkel. Bedrifter er også leksikonrelevante hvis:

  1. De har en bestemt posisjon teknologi-historisk – som Opera Software.
  2. De har en bestemt posisjon i en økonomisk sektor – som Union i Skien.
  3. De har en bestemt historisk eller kulturell posisjon.

Internasjonale bedrifter

Relevanskriteriene er som for norske bedrifter, men med høyere krav til omsetning og synlighet. Bedrifter med en spesiell tilknytning til Norge, enten som handlespartnere eller eiere, kan prioriteres.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.