Store norske leksikon har forskjellige relevanskriterier for norske og internasjonale forskere.

Norske forskere

En norsk forsker kan ha sin egen artikkel i leksikonet når:

  1. Han er naturlig å nevne i hovedartikkelen innenfor et fagområde, fordi han har vært betydningsfull i utviklingen av faget eller har publisert innflytelsesrik forskning.
  2. Han leder et universitet.
  3. Han har vært en aktiv samfunnsdebattant i lengre tid.
  4. Han har vunnet en viktig forskningspris.
  5. Han har gjort viktig pionerarbeid.

Internasjonale forskere

En internasjonal forsker kan ha sin egen artikkel i leksikonet når:

  1. Hun er naturlig å nevne i hovedartikkelen om et fagområde.
  2. Hun er en verdenskjent samfunnsdebattant.
  3. Hun har vunnet en stor forskningspris, som Nobelprisen.
  4. Hun er synlig i norsk offentlighet, i norsk fagmiljø og debatt.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.