Store norske leksikon har forskjellige relevanskriterier for norske og internasjonale musikere.

Norske musikere

Alle norske musikere som oppfyller to av følgende kriterier kan ha en egen artikkel i leksikonet:

  1. De har utgitt to eller flere album.
  2. De har mottatt en viktig pris.
  3. De selger spesielt godt på nasjonal basis.
  4. De er spesielt nyskapende eller har en produksjon av svært høy kunstnerisk kvalitet.
  5. De er nevnt i en hovedartikkel om en sjanger.

Internasjonale musikere

Alle internasjonale musikere som oppfølger to av kriteriene under kan ha en egen artikkel i leksikonet:

  1. De selger spesielt godt på det norske markedet.
  2. De er nevnt i en hovedartikkel om en sjanger.
  3. De har mottatt viktige priser av internasjonal betydning som Grammy Awards eller Mercury Prize.
  4. De er spesielt nyskapende eller har en produksjon av svært høy kunstnerisk kvalitet.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.