Store norske leksikon har forskjellige relevanskriterier for norske og internasjonale skuespillere.

Norske skuespillere

Norske skuespillere kan få sin egen leksikonartikkel når hun eller han oppfyller to av følgende kriterier:

  • Han er nasjonalt kjent.
  • Han har mottatt to eller flere nasjonale priser.
  • Han har hatt en sentral rolle i en rekke store norske filmer over flere tiår, eller har deltatt i flere kinosuksesser med en sentral rolle eller et sentralt bidrag.
  • Han er nevnt i en hovedartikkel.

Internasjonale skuespillere

Amerikanske skuespillere kan få sin egen leksikonartikkel når hun eller han oppfyller to av følgende, og europeiske skuespillere kan få sin egen leksikonartikkel når hun eller han oppfyller én av følgende:

  • Hun er naturlig å nevne i en hovedartikkel om film eller i artikler om subsjangre som skrekkfilm, eller er spesielt symbolsk for en periode.
  • Hun har mottatt flere sentrale priser innen film.
  • Hun har hatt en sentral rolle i en rekke store filmer over flere tiår, eller har deltatt i flere kinosuksesser med en sentral rolle eller et sentralt bidrag.
  • Hun er viktig i filmhistorisk forstand, for eksempel ved en særegen produksjon av høy kunstnerisk kvalitet.
  • Hun er spesielt synlig i norsk offentlighet, eller har en spesiell tilknytning til Norge.
  • Hun er blitt en betydningsfull produsent eller regissør.
Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.