Store norske leksikon har forskjellige relevanskriterier for norske og internasjonale tegneserieskpere.

Norske tegneserieskapere

En norsk tegneserieskaper eller redaktør kan ha sin egen artikkel i leksikonet når hun eller han oppfyller to av følgende kriterier:

 • Hun har utgitt to eller flere bøker.
 • Hun har tegnet striper eller lengre fortellinger som går eller har gått som serie i flere store aviser eller i et eget tegneserieblad.
 • Hun har vunnet en viktig tegneseriepris, som Sproingprisen.
 • Hun har utgitt en tegneserie som har fått spesielt stor oppmerksomhet. Hun har deltatt aktivt i samfunnsdebatten.
 • Hun har solgt spesielt mye eller er spesielt populær.
 • Hun har en produksjon av høy kunsterisk kvalitet.
 • Hun har vært redaktør for tegneserier (bøker eller blader) utgitt i Norge og gjennom dette spilt en sentral rolle i tegneseriemiljøet i Norge.
 • Hun har på annen måte spilt en sentral rolle i tegneseriemiljøet og har gjennom dette en plass i historien om tegneserier i Norge.

Internasjonale tegneserieskapere

En internasjonal tegneserieskaper kan ha sin egen artikkel i leksikonet når hun eller han oppfyller to av følgende kriterier:

 • Hun er naturlig å nevne i en hovedartikkel om tegneserier eller i artikler om subgenrer som manga.
 • Hun har vunnet en stor litteraturpris, som Grand prix de la ville d'Angoulême.
 • Hun har utgitt en tegneserie som har fått spesielt stor oppmerksomhet.
 • Hun har deltatt særlig aktivt i samfunnsdebatten.
 • Hun har solgt spesielt mye eller er ekstremt populær.
 • Hun er synlig i norsk offentlighet, eller har en spesiell tilknytning til Norge.
 • Hun har en litterær produksjon av svært høy kunsterisk kvalitet.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.