Leksikonrelevante universiteter og høgskoler

Artikkelstart

Store norske leksikon har følgende kriterier for å vurdere behov for en egen artikkel.

Norske rektorer

 • Hun er eller har vært rektor ved et norsk universitet.
 • Hun er eller har vært rektor ved en norske høgskole, videregående skole eller grunnskole, og har samtidig vært sentral i samfunnsdebatten om utdanning.
 • Hun er naturlig å nevne i hovedartikkelen om skole og utdanning i Norge.

Internasjonale rektorer

 • Hun er naturlig å nevne i hovedartikkelen om et lands skole og utdanningssystem.
 • Hun har vært innflytelsesrik i internasjonal forsknings- og universitetspolitikk slik at historien om dette vanskelig kan skrives uten at hun er nevnt.

Universiteter og høgskoler i Norge

 • Alle norske universiteter.
 • Alle norske statlige høyskoler.
 • Alle norske vitenskapelige høgskoler.
 • Private høgskoler i Norge kan ha egen artikkel om de har fått akkreditert ett eller flere studier på høyere utdanningsnivå.

Internasjonale universiteter

 • Universitetet er naturlig å nevne i leksikonartikkelen om landets skole og utdanning (École Polytechnique og University of Oxford).
 • Universitetet er blant verdens desidert mest betydningsfulle undervisnings- og forskningsinstitusjoner innenfor sine områder (Massachusetts Institute of Technology).
 • Universitetet har over en femårsperiode vært blant de ti mest populære studiestedene for norske utvekslingsstudenter.

Fakulteter, institutter eller forskningssentre

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.