Store norske leksikon har følgende kriterier for å vurdere behov for en egen artikkel.

Norske rektorer som:

  • er eller har vært rektor ved et norsk universitet
  • er eller har vært rektor ved en norske høgskole, videregående skole eller grunnskole, og samtidig vært sentral i samfunnsdebatten om utdanning
  • er naturlig å nevne i hovedartikkelen om skole og utdanning i Norge.

Internasjonale rektorer som:

  • er naturlig å nevne i hovedartikkelen om et lands skole og utdanningssystem
  • har vært innflytelsesrik i internasjonal forsknings- og universitetspolitikk slik at historien om dette vanskelig kan skrives uten at vedkommende er nevnt

Universiteter og høgskoler i Norge

  • Alle norske universiteter
  • Alle norske statlige høyskoler
  • Alle norske vitenskapelige høgskoler
  • Private høgskoler i Norge som har fått akkreditert ett eller flere studier på høyere utdanningsnivå

Internasjonale universiteter som:

Fakulteter, institutter eller forskningssentre som:

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.