Alle nettsider er velkomne til å lenke til artikler i Store norske leksikon, Store medisinske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Norsk kunstnerleksikon så lenge de følger norsk lov. Alle lenker til leksikonet er velkomne, men noen typer lenker er bedre enn andre. De sørger for at leserne finner det de leter etter hos oss på best mulig måte. Slik ønsker vi at du skal lenke, enten du er en journalist eller en blogger:

God lenkepraksis

  • Lenk direkte til artikkelen du henviser til, ikke til leksikonets forside.
  • Gjør selve ordet du vil forklare eller utdype om til en lenke. Det er mer forståelig for leserne enn å skrive «Les mer i Store norske leksikon».
  • Hvis du vil henvise til en av leksikonets forfattere eller fagansvarlig, bør du lenke til deres profilside i leksikonet. Der finner leserne dine biografi og kontaktinformasjon.
  • Når du henviser til snl.no i en papiravis, er det fint om du sier hvilken artikkel opplysningen er hentet fra, så leserne kan finne igjen informasjonen. Skriv: «Kilde: snl.no, første verdenskrig», ikke bare «Kilde: Snl.no».

Eksempler

Her er noen eksempler på hvordan vi ønsker at du skal lenke:

Direkte lenke i fritekst

Hvis du vil lenke til en artikkel for å forklare et fenomen eller et begrep, bør du lenke slik:

«Det har vært mye debatt om handlingsregelen

Hvis du vil påpeke at du har definisjonen fra et av leksikonene våre, lenker du slik: «Store medisinske leksikon definerer abort som et svangerskap som avsluttes før fosteret er levedyktig.»

Direkte henvisning til fagansvarlig

Hvis du vil henvise til noe en av våre forfattere eller fagansvarlige har skrevet, lenker du slik:

«Etter folkeretten har statene rett til å gi asyl, men ingen plikt, skriver Vegard Bø Bahus, fagansvarlig for utlendingsrett i Store norske leksikon

Har du spørsmål om lenkepraksis? Ta kontakt med redaksjonen@snl.no!