Artikler om bakterier skal følge en fast struktur og rekkefølge. Det er ikke alltid nødvendig å ha med alle mellomoverskriftene, spesielt ikke dersom det er en kort artikkel. Da kan overskriftene under fungere som en sjekkliste for om det viktigste stoffet er dekket.

Noen eksempler på gode artikler om bakterier er:

Innhold

Ingress

Første setning skal si at dette er en bakterie og hvorfor den er viktig. For eksempel om den brukes i industrien eller gir en sykdom. Etter det må det stå hvor bakterien finnes, som for eksempel tarmen, havet, geografisk område. Hvis den tilhører en viktig slekt, bør det komme fram.

Levevis

Forklar hvor bakterien lever og under hvilke forhold. Få med temperatur, oksygentilgang og næring. Aerob, anaerob og fakultativitet er vanskelige begreper å forstå for de fleste. Se derfor V. cholerae for eksempel på hvordan dette kan omtales. Beskriv hvilken form bakteriecellen har, som spirill, kokk, stav.

Artikkelen må også beskrive om celleveggen er gram positiv eller negativ. Dette er også vanskelig tilgjengelig for de fleste, og bør derfor forklares.

Sykdom

 • Hvilken eller hvilke sykdommer fremkaller bakterien og i hvilke organismer?
 • Hva heter disse sykdommene? Vi burde sannsynligvis ha en egen artikkel om hver sykdom.
 • Er alle stammene/artene sykdomsfremkallende?

Smitte, symptomer, smittevern og så videre skal omtales i artikkelen om sykdommen.

Slektskap

Nevn familie og slekt. Informasjon om slektskap og antall arter finnes på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy.

Molekylærbiologi

 • Beskrivelse av kromosomene til bakterien, som antall og størrelse.
 • Har bakteriene noen viktige plasmider?
 • Omtrentlig størrelse på plasmider og kromosomer skal oppgis i antall basepar og omtrent antall gener. Info om dette kan fås på NCBI Genome (ekstern lenke).

Formering (undersavsnitt under molekylærbiologi)

 • Hvordan formerer bakterien seg?
 • Se gjerne på Vibrio cholerae som eksempel på hvordan replikasjon kan beskrives.

Historikk

Når ble bakterien først beskrevet, hvordan ble den oppdaget og av hvem.

Les mer i Store norske leksikon

 • eventuelle sykdommer bakterien gir
 • andre bakterier
 • bakterieslekten

Bilder

Redaktørene har abonnement på shutterstock hvor man av og til kan finne bilder av bakterier. Send gjerne en lenke til et bilde (og med bildetekst) til din redaktør, så kan hen laste det opp.

Innspill til malen sendes til redaktøren.