Alle nåværende yrker, fagutdanninger og tradisjonelle håndverksfag skal ha egen artikkel. Dette er en veiledning for å skrive artikler om yrker og fagopplæring.

Artiklene skal beskrive utdanningsløp men også gi innblikk i yrkesliv og historien til faget og fagopplæringen. Artiklene skal si noe av det samme som utdanning.no, men samtidig være mindre detaljert om utdanning og gi et bredere bildet av yrkesliv og historie.

Eksempelartikler

Ulike leseres behov

 • Ungdomskoleelever trenger en oversikt over muligheter og utdanningsveier
 • Foreldre og lærere trenger artiklene for å kunne gi gode råd
 • Fagarbeidere skal finne en god artikkel om faget sitt
 • Historisk interesserte skal finne beskrivelse av tradisjonelle fag utvikling, for eksempel repslager. modist, steinhugger.

Ingress

Ingressen skal ha med ordene faglært og yrke. Den skal si hva slags arbeid og tjenester fagarbeideren utfører, hva slags produkter de lager. Videre hvor fagarbeideren typisk jobber.

Hvis utdannelsen krever en type autorisasjon kan dette være fint å nevne i et andre avsnitt før første mellomtittel.

Arbeidssted

Her beskrives typiske yrkesveier og arbeidssteder for fagarbeideren.

Arbeidsoppgaver

Typiske arbeidsoppgaver. Viktige teknikker de mestrer. Prosesser de overser eller deltar i. Forhold til kunder, brukere, pasienter. Faggrupper de samarbeider tett med.

Utdanning

Beskrive opplæringsløpet i vgs og lære, eventuelt alternativer som praksiskandidat.

Organisering

Fagorganisasjoner og interesseorganisasjoner som samler yrkesutøverne og de som tar vare på gamle håndverksfag.

Historie

Her fortelles historien om faget og fagopplæringen. Laugstilknytning, oppgangstider og nedgangstider for faget.

Les mer i Store norske leksikon

 • fagopplæring
 • tema (for eksempel mote, reiseliv, sykepleie)
 • relaterte yrker

Eksterne lenker

 • utdanning.no
 • sentrale organisasjoner

Bilder

 • Første bilde skal vise en fagarbeider i et typisk norsk arbeidsmiljø. Gjerne arbeider og produkt.
 • Andre og evt tredje bilde skal vise et nytt aspekt, for eksempel flere arbeidsmetoder eller oppgaver.
 • Bilde av produkter eller eksponenter for faget
 • Historiske bilder