Dette er en mal, eller huskeliste, for hvordan kriger skal omtales i SNL. Det betyr at de fleste momentene som nevnes her, bør være med i en artikkel om en krig, og at de bør komme i den rekkefølgen som foreslås her.

Artiklene om Gyldenløvefeiden og Hannibalfeiden følger denne malen.

Innledning/ingress

Innledningen eller ingressen skal være en definisjon og oppsummering. Den skal inneholde følgende momenter: Hvem kriga mot hvem, år og utfall. Tapstall – både soldater og sivile, dersom det finnes/kan anslås. Kort om konsekvenser (f.eks. grenseendring).

Bakgrunn

Hvorfor ble det krig? Denne delen bør holdes kort i de fleste artikler, men gi leseren en enkel oversikt over årsakene til at krigen brøt ut.

Motstandere

Hvem som var motstanderne trenger ikke få et eget avsnitt, men det kan vurderes dersom det var mange motstandere, skiftende allianser og annet som det er komplisert å forklare i innledninga. Ved mange motstandere nevnes de viktigste i ingressen, så kan flere nevnes her.

Krigshandlingene

Krigshandlingene beskrives, kjente slag eller felttog nevnes, disse kan eventuelt også brukes som underordna mellomtitler.

Avslutning/fred

Oppsummering av resultater, fredsslutninger.

Konsekvenser/følger

Konsekvenser kan få et eget avsnitt til slutt dersom det er mye å si om det.

Les mer i Store norske leksikon

Alle artikler skal avsluttes med ei liste over andre relevante artikler.