Dette er en mal for hvordan næringsstoffer skal omtales i Store norske leksikon. Her forklares målgrupper, hvilke elementer som må med i artikkelen og hvordan artikkelen skal bildelegges.

Målgruppe

Artikkelen skal ha et så klart og enkelt språk som mulig. Forfatteren kan se for seg følgende målgrupper:

 • Voksne uten høyere utdannelse.
 • Ungdomsskoleelever som skal skrive en naturfagsoppgave.
 • Studenter som studerer ernæring eller lignende og som trenger en oversikt.
 • Journalister som skal skrive en sak og trenger bakgrunnsinfo og punkter til faktaboks.

Bruk korte setninger og kom med eksempler.

Elementer

Ingress

Første setning skal inneholde ordet næringsstoff og forklare gruppetilhørighet (karbohydrat, vitamin, sporstoff). Videre skal ingressen oppsummere artikkelen. Tommelfingerregelen er en omskrevet setning fra hvert av elementene nedenfor. Ingressens temaer bør speile rekkefølgen i elementene nedenfor.

Det må nevnes og lenkes til «tvillingartikkelen» i Store norske leksikon. Med «tvillingartikkel» menes her en artikkel med samme navn, men som legger mer vekt på kjemi, industri eller annen bruk av næringsstoffet. Ernæringsartiklene skal ligge i Store medisinske leksikon og de skal ha presiseringen «ernæring».

Oppbygning

De grove trekkene i hvordan næringsstoffet er bygd opp. Inndeling i undertyper bør også forklares her. Det som beskrives skal helst være nødvendig og tilstrekkelig for å forstå hovedtrekkene for hvordan næringsstoffet fordøyes. Detaljert oppbygging kan beskrives i tvillingartikkelen.

Kilder

De viktigste kildene bør nevnes, først og fremst i et norsk kosthold. Eventuelt ta med et globalt perspektiv. Få gjerne med kilder for folk med spesielle dietter (vegetarianere, veganere) hvis relevant.

Fordøyelse

Kort forklaring av hvor og hvordan stoffet behandles i fordøyelseskanalen og hvordan det distribueres i kroppen.

Funksjon i kroppen

Beskriv hva næringsstoffet gjør i kroppen (antioksidant, energikilde). Vi skal ha egne artikler om fettstoffskiftet, karbohydratstoffskiftet og så videre. Disse kan vi lenke til.

Energi

Hvor mye bidrar næringsstoffet til kroppens energibehov? Det er ikke relevant for mineraler og vitaminer.

Helseeffekter

Få med både positive og negative effekter. Nevn gjerne sykdommer direkte forbundet med næringsstoffet.

Kulturhistorie

Skriv gjerne om hvilken rolle næringsstoffet har hatt i (det norske) kostholdet opp gjennom historien.

Les mer i Store norske leksikon

 • næringsstoffer
 • relevante undergrupper eller overgruppe
 • tvillingartikkelen i SNL

Bilder

Næringsstoffene skal ha flere bilder:

 • Toppbilde som viser enten råvare eller et produkt som i overveiende grad inneholder næringsstoffet. Redaktører finner toppbilder.
 • En kilde til næringsstoffet.
 • Et eksempel på produkt i kostholdet som inneholder næringsstoffet.
 • Illustrasjon av oppbygning eller typeinndeling.