Dette er en veiledning til å skrive SNL-artikler om sjangere i nyhetsmedier.

Artiklene skal vise sjangerens typiske kjennetegn og beskrive oppbygning, stil og form. Sentralt er å vise i hvilken grad sjangeren preges av subjektive meninger, objektiv rapportering og miljøskildring. Viktig er også å beskrive journalistiske og redaksjonelle metoder, redaksjonelt ansvar og presseetikk knyttet til sjangrene. Artikkelen skal også si noe om hvordan sjangeren er koblet til medienes samfunnsrolle. Til slutt settes sjangeren i en tradisjon.

Målgrupper

Artiklene i SNL skal hjelpe leserne å forstå og skjelne mellom sjangere og deres betydning.

 • Elever i ungdomsskolen
 • Studenter i journalistikk
 • Avislesere
 • Allmenheten

Lengde

Typisk 6 000 tegn før lister.

Eksempeltekster

Ingress og innledning

Ingressen starter med å si at noe er en sjanger og forklarer hvilken del av journalistikken sjangeren hører til. Hvor møter vi denne sjangeren? Videre hva som er sjangerens viktigste kjennetegn og dens betydning eller plass i journalistikken.

 • Hvem skriver slike tekster? Journalister, redaktører, fagfolk eller vanlige lesere?
 • Er det en tekst som etterstreber objektivitet, subjektive meninger eller miljøskildringer?
 • Er eventuelle meninger uttrykk for forfatterens subjektive mening eller avisens mening?
 • Er det journalistikk? Følger det pressens etiske retningslinjer?
 • Hvor lange er de?

Kjennetegn

Punktliste over viktigste kjennetegn

 • Objektivt og nøytralt eller subjektivt og personlig
 • En stemme/kilde eller flere
 • Journalistikk eller ikke
 • Uttrykk for redaktørens, avisens eller noen andres mening.

Viktigste undersjangere

Mellomtittelen er aktuell for overordnede sjangerbegreper som nyhetsjournalistikk, kommentarjournalistikk og pregjournalistikk.

Oppbygning og stil

Beskrivelse av sjangerens oppbygning og stil.

Etikk

Forholder de som skriver sjangeren seg til etiske retningslinjer?

 • Vær varsomplakaten
 • Redaktørplakaten

Sjangerens rolle eller betydning

For eksempel vise kommentarjournalistikkens rolle i viktige debatter eller hvordan mediene legger til rette for offentlig debatt med leserinnlegg.

Historie

 • Når oppsto sjangeren, når kom den til Norge?
 • Har sjangeren vært viktig i Norge?
 • Viktige utøvere av sjangeren, for eksempel Vinje.
 • Utvikling fram mot i dag

Les mer i Store norske leksikon

 • sjanger
 • avissjangere
 • overordnet nivå, for eksempel kommentarjournalistikk.

Litteratur

Gjerne 3 titler. Skal ikke være uttømmende, men peke leseren videre til neste trinn på læringsstigen. Typisk innføringsbok i journalistikkens sjangere, monografi om en sjanger eller en ny artikkel om utviklingen av sjangeren.

Bilder

Artikkelen bør ha en faksimile av en eksemplarisk leder, reportasje etc.