Epokeartikler trenger god struktur for å bli enklest mulig å forstå og få oversikt over:

1. Ingress

Ingressen bør inneholde:

  • tidsbestemmelse, gjerne i relasjon til viktige hendelser,
  • stedsbestemmelse (sentrum og avgrensning),
  • typiske trekk,
  • de viktigste personene.

2. Epokeavgrensning

Her kan du omtale:

  • bruddet med forrige epoke,
  • utbredelse og betydning,
  • avslutning (med lenke til epokene som følger etter).

3. Inndeling innen epoken

Her plasserer vi:

  • tekst som deler epoken inn etter relevant innhold, som for eksempel ulike land eller perioder innen epoken.

Bruk avsnitt om hver periode (som høyrenessanse, senrenessanse, renessansen i Norden).

4. Eventuelt: Problematisering og debatt

Helst nederst kan du omtale eventuell diskusjon om årsaker eller begreper, gjerne med overgang til andre artikler om historie, viktige personer eller ideer.

Artikkelmaler